Kan en förälder ändra en överenskommelse om boende?

2019-06-16 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en vårdnadshavare ändra en överenskommelse om boende efter 1 år, när det andra vårdnadshavaren inte samtycker? Barnet har bott hos modern stadigvarande och gått i skolan där barnet är folkbokförd, under ett år. Barnet har etablerat sociala kontakter, fungerar väl i skolan och har fritidsaktiviteter under veckorna. Nu vill fadern ändra detta och att barnet ska bo växelvis. Fadern bor 6 mil, enkel resa från skolan. Under detta året har barnet varit varannan helg hos fadern.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En överenskommelse, eller en dom om barns boende, vårdnad eller umgänge, är inte absolut för all framtid. Om du och fadern har en överenskommelse gäller den tills ni kommer överens om annat eller domstol beslutar något annat.

Om fadern vill ha en ändring i boende, vårdnad eller umgänge kan han vända sig till domstol för att sådan ändring ska ske (6 kap. 14 a § FB, 6 kap. 5 § första stycket FB och 6 kap. 15 a § FB). Att fadern har möjlighet att begära en sådan ändring innebär däremot inte per automatik att domstolen kommer att besluta i enlighet med hans önskan. I alla beslut ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Växelvis boende är i regel svårt när föräldrarna bor långt från varandra (i och med t.ex. skolgången). I slutändan, om ni inte kan komma överens, är det dock upp till domstol att avgöra.

Min rekommendation i första hand om ni inte kan enas är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om fadern går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge, boende eller vårdnad ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81798)