Kan jag få positivt beslut om jag överklagar?

2017-01-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har fått avslag på min ansökan om medborgarskap, jag undrar om jag kan få positiv beslut om jag överklaga beslutet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du har fått avslag av Migrationsverket på din ansökan om svenskt medborgarskap kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. (Lagen om svenskt medborgarskap 26 §)
I det beslut om avslag som du har fått ska det finnas instruktioner om hur du kan överklaga det, och även sista dag för överklagande. Överklagan måste lämnas in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Migrationsdomstolen överprövar då beslutet och ger antingen avslag eller bifall på din ansökan. Det konkreta svaret på din fråga är alltså: Ja, du kan få ett positivt beslut om du överklagar.
Du kan däremot också få ett negativt beslut.

Skulle du få avslag även av migrationsdomstolen kan du överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen. För att frågan ska tas upp där krävs dock prövningstillstånd, vilket beviljas endast i vissa fall. Tas inte frågan upp i Migrationsöverdomstolen fastställs beslutet om avslag.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?