FrågaFAMILJERÄTTFaderskap04/02/2018

Kan en ensamstående mamma ensam bestämma vart barnet ska bo?

Hej!

Jag är några veckor gravid och är redan nu orolig för vad som kommer hända när mitt barn föds.

Jag och pappan till barnet är inte tillsammans, har bara träffats en gång då han efter samlag slutade svara och förklaringen till det var att jag inte var hans typ utseendemässigt.

Jag känner inte honom och han vill inte heller lämna personuppgifter men ändå vill han ha kontakt med barnet. Jag har sagt att jag vill ha ensam vårdnad och att han kan åka ner hit och träffa barnet när han vill. Han bor nämligen i Stockholm och mitt bekymmer är då ifall han kan kräva att barnet bor hos honom växelvis. Jag känner mig inte trygg med att lämna mitt barn till en i princip främmande man 2-3 timmar från mitt hem. Har sagt att det går bra över en helg när barnet blivit äldre och kan säga själv om det vill åka iväg. Behöver råd!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du om han kan kräva att det ska bli växelvis boende, och vad han har för möjligheter att bestämma om umgänget. Eftersom din fråga handlar om föräldraskap och vilka möjligheter du har som mamma till barnet att bestämma i de här frågorna blir reglerna i föräldrabalken (FB) aktuella. Jag kommer även att hänvisa till regler om underhållsstöd som finns i socialförsäkringsbalken (SFB), varför förklarar jag nedan.


Faderskapsbekräftelse krävs för att pappan ska bli förälder rent juridiskt

Eftersom ni inte är gifta blir han inte pappa rent juridiskt automatiskt. Det betyder alltså att även om han är biologisk pappa, så måste hans juridiska faderskap bekräftas. (FB 1 kap. 1 § och 4 §) Detta ska göras skriftligen, inför två vittnen och Socialnämnden måste godkänna bekräftelsen. Först då är han pappa på det juridiska planet. Detta gör honom dock inte till vårdnadshavare, då förälder och vårdnadshavare inte automatiskt är samma sak i lagens mening. Jag förklarar detta mer längre ner i mitt svar. Momentet att genomföra en faderskapsbekräftelse brukar vara ganska enkel. Denna faderskapsbekräftelse kommer också medföra att pappan måste lämna sina personuppgifter, eftersom de är en del av bekräftelsen.


Om en kvinna är ogift när hon föder sitt barn blir hon ensam vårdnadshavare

I FB 6 kap finns regler om vårdnad, boende och umgänge. Om en kvinna som föder barn är ogift blir hon ensam vårdnadshavare FB 6 kap. 3 §.

Det är vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma till exempel hos vem barnet ska bo och vem barnet ska umgås med. Om det bara finns en vårdnadshavare bestämmer alltså denne ensam. (Finns det två vårdnadshavare bestämmer de tillsammans.) (FB 6 kap. 11 § och 13 §.)

I din situation betyder alltså detta att eftersom ni inte är gifta, blir han inte vårdnadshavare automatiskt. Du kommer att ha ensam vårdnad om barnet. Det innebär att du bestämmer angående de här frågorna. Du blir både förälder på det juridiska planet och vårdnadshavare direkt.

Det kan vara värt att veta att det finns en möjlighet för honom att försöka få till gemensam vårdnad genom att gå till domstol med frågan, (FB 6 kap. 5 §). Domstolen kommer då att ta ställning vad som är bäst för barnet. Detta kretsar mycket kring barnets trygghet, att det ska skyddas från att fara illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.


En förälder som inte är vårdnadshavare kan inte heller bestämma om boende

Så länge du har ensam vårdnad om barnet bestämmer du vart barnet ska bo. Om det skulle bli fråga om gemensam vårdnad kan ni komma överens om vart barnet ska bo på egen hand. Annars kan ni få samarbetssamtal hos kommunens familjerätt för att komma överens och skriva ett avtal om barnets boende som Socialnämnden ska godkänna. I sista hand kan en domstol fatta beslut om vart barnet ska bo, om en av vårdnadshavarna väckt talan (FB 6 kap. 14 a §).


Ett barns rätt till umgänge med bägge föräldrar

Ett barn har rätt att umgås med bägge föräldrar (FB 6 kap. 15 §). Därför är det väldigt bra att du är positivt inställd till att pappan och barnet ska umgås.

Rent allmänt kan det ändå vara värt att veta att den andra föräldern har möjlighet att väcka talan om umgänge om den ene föräldern inte skulle vilja medverka till detta (FB 6 kap. 15 a §). I sådana situationer ska rätten bedöma utefter vad som är bäst för barnet. Detta brukar handla om bland annat barnets trygghet och det är viktigt att vara samarbetsvillig gällande umgänge. Det finns dock många steg innan det blir fråga om domstol, det är sista utvägen och inget du beskriver tyder på att det skulle behöva landa i det.


Den andra föräldern blir underhållsskyldig

Du frågade i och för sig inget om det här, men jag vill ändå informera dig om din rätt till underhåll från pappan. Den här rätten har du oavsett om du har ensam vårdnad eller om ni har gemensam vårdnad, förutsatt att barnet bor bara hos dig (FB 7 kap. 2 §). I första hand får du hjälp av Försäkringskassan angående underhållsstöd.


Sammanfattning och råd

För att få veta exakt vart ni behöver gå för att göra faderskapbekräftelsen rekommenderar jag att du hör av dig till din kommun för att få information.

Jag rekommenderar att du medverkar till den här faderskapbekräftelsen, för om du inte gör det förlorar du med största sannolikhet rätten till underhållsstöd, (SFB 18 kap. 8 §).

Du kan ansöka om underhållsstöd, få allmän information om hur det fungerar och boka webbmöte med Försäkringskassan för att få hjälp med det.

Jag rekommenderar även rent allmänt att ni i alla frågor kring barnet och dess vårdnad, boende och umgänge försöker komma överens så långt det är möjligt. Klarar ni inte det på egen hand finns alltid samarbetssamtal hos kommunens Familjerätt. De finns till för att hjälpa er att komma överens och skriva avtal om ni vill det, som sedan ska godkännas av Socialnämnden för att gälla. Att pappan eller du har rätt att väcka talan i vissa situationer betyder inte att det måste bli domstolsprocess. Det är ofta absolut sista utvägen när ingenting annat fungerat för att hitta en lösning.

Sammanfattningsvis kommer du att bli ensam vårdnadshavare, vilket gör att du bestämmer i barnets personliga angelägenheter. Då är det även du som bestämmer vart barnet ska bo. Det behöver du alltså inte oroa dig för.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om så inte är fallet är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,Beatrice KrigRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”