Kan en ensamstående adoptera ett syskonbarn?

2019-09-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hur stor chans får man adopteta ett barn (syskon barn 10 år gammal) när man är 58år ensamlrvande kvinna.
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt (4:1 Föräldrabalk (FB)).

Barn får adopteras endast om det utifrån samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens (det vill säga din) lämplighet att adoptera barnet särskilt beaktas. Utgångspunkten ska vara att adoptionens syfte är att skapa ett föräldraförhållande (barn och förälder) (4:2 FB). Barnet ska få chans att framföra sin åsikt gällande adoptionen, vilket ska tas med i bedömningen utifrån barnets mognad och ålder (4:3 FB). En adoption förutsätter att det föreligger en stor brist från föräldrarnas sida, där förälder/föräldrarna inte kan ta ansvar för sitt barn.

Gällande vem som får adoptera; Den som är 18 år får adoptera, makar och sambor får som huvudregel endast adoptera gemensamt (det vill säga, har du en make eller maka måste även han/hon adoptera). Andra än makar och sambos får inte adoptera gemensamt (4:5-6 FB). Du som ensamstående får adoptera själv. Det finns inget krav på att man ska vara gift för att få adoptera.

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Undantag till detta är om föräldern varaktigt är förhindrad att ge samtycke (exempelvis på grund av psykisk sjukdom), vistas på okänd ort, eller det finns synnerliga skäl (framförallt gällande internationell adoption, där det bedöms lämpligt att borste ifrån samtyckeskravet) (4:8 FB). Om barnet saknar föräldrar eller en särskilt förordnad vårdnadshavare får en adoption fortfarande ske om det är barnets bästa.

Gällande själva adoptionstillvägagångssättet ska det ske på ansökan av personen som vill adoptera. Ansökan görs till tingsrätten i din hemort. Det kommer genom socialnämnden ske en adoptionsutredning för att kartlägga bland annat barnets inställning (4:11,14 FB). Resultatet av en adoption blir att barnet som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4:21 FB).

Gällande hur god chans du har beror det på omständigheterna. Jag har genom att informerat allmänt vad som gäller för krav försökt ge dig en bild på avgörande regler. Exempelvis att utgångspunkten är barnets bästa vilket innebär att barnets intresse går först, inte exempelvis föräldrars eller sökandes. För mer information och hjälp kring adoption är min rekommendation att du kontaktar en jurist, eller familjerätten i din kommun.

För att ansöka om adoption av ditt syskonbarn behöver du slutligen skicka in en ansökan om adoption till tingsrätten i din hemort. Information kring hur du går tillväga finner du på tingsrättens egna hemsida.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81881)