Kan en ensam vårdnadshavare flytta med barnen medan det pågår en vårdnadstvist?

2021-01-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min vän har i dagsläget enskild vårdnad om barn. Mannen bor i Vikingstad, mamman var boende i Boden. Mamman flyttade till pappan till barnet för att ge relationen en chans, vilket visades inte funka. Mamman vill flytta tillbaka till Boden, där hon har sina rötter. Nu har pappan sökt delad vårdnad. Lämnat in stämningsansökan. Kan mamman flytta omgående till Boden, utan att detta innebär svårigheter i den kommande stämningsansökan. Kan vänninan flytta trots att pappan stämt henne och ansöker delad vårdnad.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning av svaret.

Vårdnadstvist

Som framgår av frågan har pappan lämnat in en stämningsansökan för att få en ändring av vårdnaden. Detta har skett i enlighet med reglerna i lagen (6 kap. 5 § första stycket FB). Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist (6 kap. 17 § första stycket FB).

Vid ensam vårdnad är utgångspunkten att den ensamma vårdnadshavaren som beslutar om barnets personliga angelägenheter, t.ex. boende (6 kap. 11 § FB). Mamman kan alltså ensamt besluta om bl.a. var barnet ska bo.

Interimistiska beslut

Det som skulle kunna leda till ett problem är avståndet mellan Vikingstad och Boden. Som framgår av lagen ska fråga om bl.a. vårdnad tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Eftersom mamman och barnet nuvarande bor i Vikingstad tillsammans med pappan så är det förmodligen Linköpings tingsrätt som har hand om tvisten. Vikingstad och Boden ligger ganska långt ifrån varandra. Avståndet kan därför leda till att rätten meddelar ett interimistiskt beslut.

Rätten får, om det behövs, meddela ett interimistiskt beslut. Ett sådant beslut är ett tillfälligt beslut som ska gälla fram tills frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden (6 kap. 20 § FB). Detta beslut kan bl.a. reglera var barnet ska bo fram tills frågan om vårdnaden är avgjord.

Sammanfattning

Ensam vårdnadshavare har rätt att ensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter t.ex. var barnet ska bo. I vissa fall kan en ensam vårdnadshavares beslut att flytta med barnet medan det pågår en vårdnadstvist tänkas vara tillåtet, t.ex. om flytten inte skulle medföra svårigheter för tvisten. Men i detta fall kan det långa avståndet mellan Viking och Boden leda till ett problem. Man skulle alltså kunna tänka sig att rätten kommer att meddela ett tillfälligt beslut angående barnets boende för att underlätta tvistemålsprocessen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?