Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?

FRÅGA
Hej. Om en förälder avlidit och barn ska få ta del av dennes efterlevandspension hos spv. Alltså spv ska skicka och dela detta belopp till barnen. Vad händer ifall ett av barnen har skulder hos kronofogden? Kommer kronofogden ta dennes del av beloppet eller är pengarna skyddade ifrån detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då en person är skuldsatt kan Kronofogden besluta om utmätning för att betala hens skulder. Jag förstår att din fråga rör specifikt en efterlevnadspension.

Vad gäller?

Huvudregeln är att all egendom kan utmätas, om inget annat framgår av lag eller en särskild föreskrift (4 kap 2 § utsökningsbalken - UB). Det finns dock ett krav på att det framgår eller kan antas att egendomen, pengarna i ert fall, tillhör den skuldsatta personen (4 kap 17 § UB). Arv omfattas och det gör det möjligt för Kronofogden att utmäta det skuldsatta barnets arv.


Finns det undantag?

Undantaget, alltså när Kronofogden inte får utmäta ett arv, är om ett testamente skrivits där det framgår att barnets arv inte får utmätas. Det kallas överlåtelseförbud och sätter stopp för Kronofogden att utmäta arvet för de aktuella skulderna (5 kap 5 § UB).

Sammanfattningsvis kan Kronofogden utmäta ett arv för att betala skulderna. Dock inte ifall det framgår av den avlidne förälderns testamente att pengarna ska undantas en utmätning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96482)