Kan en efterlevande sambo kräva att få bo kvar i ett hus som inte utgör samboegendom?

FRÅGA
HejStäller en fråga som gäller en nära vän till mig. En man nu 78 år gammal har levt ihop med en kvinna i 25 år, men för två år sedan avled kvinnan i cancer. De var inte gifta. De levde tillsammans i kvinnans hus i 25 år. Kvinnan har två barn som nu genom arv är ägare till detta hus. Mannen som heter Lars har lagt ner mycket både jobb och pengar i detta hus under alla dessa år. Senast så målade han om huset i somras. Han sköter huset perfekt.Nu vill sonen ha ut sina pengar ur huset och tvingar Lars att flytta så han kan sälja huset. Sonens syster vill att Lars skall bo kvar så länge han vill och orkar. Tyvärr hade Lars och hans sambo inte skrivit några som helst papper dem emellan.Min fråga är nu om sonen verkligen kan tvinga Lars att flytta från en bostad där han bott i 25 år. (Lars kan inte skriva själv då han aldrig använt sig av någon dator)Med vänliga hälsningarGunilla
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Sambolagen - bodelning

Sambolagen blir tillämplig då två personer stadigvarande bor i gemensam bostad i ett par liknande förhållande (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör vid ena sambons bortgång (2 § SamboL). Då ska bodelning göras om den efterlevande sambon begär det och om det inte finns något samboavtal vilket måste ske inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Om någon av samborna har avlidit är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (dvs dödsboet kan inte påkalla bodelning) (18 § SamboL). En sambo ärver inte om det inte är testamenterat.

Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Även om kvinnan stod som ägare på huset men det förvärvades för gemensam användning kan det utgöra samboegendom och därmed ingå i bodelningen.

Påkalla bodelning - tidsfrist

Nu vet jag inte om bodelning har skett men den borde ha påkallats av Lars senast 1 år efter dödsfallet. Eftersom det nu gått 2 år sedan kvinnan avled kan Lars inte längre påkalla bodelning. Det verkar snarare som om att arvskifte redan har skett och då har Lars ingen rätt att bo kvar i huset eftersom äganderätten har övergått på arvingarna som därmed får bestämma över nyttjandet av huset. Om de vill att Lars ska flytta blir det svårt för honom att bestrida detta.

Ett råd är att Lars ber om att få hyra huset av kvinnans barn till en marknadsmässig hyra. Det är självklart något de måste komma överens om och inget som Lars kan kräva men det kan vara en bra lösning för båda parter.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96580)