Kan en efterlevande make testamentera hela sin kvarlåtenskap till sina barn?

2018-09-27 i Arvsskifte
FRÅGA
<p>Min mamma är gift och hennes man gick bort för 6 år sedan de har inga gemensamma barn, och han har inte skrivit något testamente. Min mamma har 3 barn från tidigare äktenskap. När hennes man gick bort fick hon ärva allting men hon har fått veta att när hon dog kommer hennes arv delas till 2 delar, en del ska vara till hennes man syskon och en del till oss som är barn från det gamla äktenskap. Kan hon skriva i testamentet att hennes barn (från tidigare äktenskap) ska ärva allting som hon ärva innan hon dog. Eller kan hon bara skriva testamente på hennes del och hennes man syskon kommer ändå har rätt att tar några del om det. Om det ska fördelas, hur ska arvet fördelas?</p>
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är alldeles riktigt att din mammas kvarlåtenskap kommer delas upp vid hennes död. Detta beror på att hon innehar ena delen av hennes mans kvarlåtenskap med full äganderätt och den andra med fri förfoganderätt. För att förstå varför måste vi först kolla på vad som sker när en person avlider.

Bodelning

Då ett äktenskap upplöses, t ex på grund av att en make dör, ska en bodelning genomföras. I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, dvs all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom t ex arv, gåva eller äktenskapsförord. Bodelningen går till på så sätt att makarnas giftorättsgods läggs samman och sedan, efter en skuldavräkning, delas lika mellan makarna. Egendom som tillfaller en genom bodelning innehas med full äganderätt; man blir alltså ägare till egendomen.

Fördelning av arv

När en bodelning väl gjorts ska kvarlåtenskapen efter den avlidne maken fördelas. Först att ärva är bröstarvingar, dvs arvlåtarens barn. Om inga barn eller barnbarn finns, går arvet till den andra arvsklassen. Där ingår arvlåtarens föräldrar, och om någon förälder är död, dennes avkomlingar (dvs arvlåtarens syskon).

Om arvlåtaren är gift blir det lite annorlunda. I så fall kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den efterlevande maken. Kvarlåtenskapen ärvs alltså inte, utan tillfaller den andra maken med fri förfoganderätt. Att kvarlåtenskapen innehas med fri förfoganderätt innebär att maken får sälja, ge eller förbruka egendomen, dock inte testamentera bort den.

Sammanfattning

Vid din mammas död kommer en del av kvarlåtenskapen att ärvas av hennes barn, medan en del av det som tillhört maken i stället kommer ärvas av hans närmsta arvingar. Detta eftersom att hon erhöll en del av hennes makes kvarlåtenskap genom bodelning, och därigenom innehar med full äganderätt, och en del med fri förfoganderätt.

Den sistnämnda delen kan inte testamenteras bort eftersom att den ska ärvas av hans arvingar. Det är alltså inte möjligt för din mamma att i ett testamente bestämma att hennes barn ska ärva hela hennes kvarlåtenskap. Den egendomsmassan som hon innehar med fri förfoganderätt ska i stället gå till hennes avlidne makes arvingar.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (491)
2019-03-31 Arvsskifte med särkullbarn
2019-03-31 Enskild egendom
2019-03-25 Styvbarns arvsrätt
2019-03-23 Vad händer med nyttjanderättsavtal som dödsboet ingått för sin egendom, efter arvskiftet?

Alla besvarade frågor (67977)