Kan en domstol förordna om samarbetssamtal när ena parten motsätter sig det?

Vid en muntlig förberedelse om den ena parten (innan huvudförhandling) yrkar på sammarbetssamtal, kan en domare döma till samarbetssamtal även om den andra parten inte vill ha detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras i föräldrabalken (FB) och dess förarbeten framförallt.

Samarbetssamtal

En domstol kan uppdra åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende (6 kap. 18 § FB). För att klargöra om det krävs båda föräldrarnas samtycke till att sådana samarbetssamtal inleds behöver man läsa propositionen till lagrummet. I propositionen framgår att en remissinstans, Sveriges advokatsamfund, menade på att samtycke från båda föräldrarna borde krävas för att samarbetssamtal ska kunna förordnas av domstol. Förslaget mynnade dock ut i att samtycke inte krävs från båda föräldrarna, men att det om den ena föräldern motsätter sig samarbetssamtal kan vara lönlöst att förordna om det eftersom det inte kommer leda någonvart. I praktiken kommer en domstol alltså troligtvis inte förordna samarbetssamtal om den ena parten motsätter sig det. Propositionen hittar du här (sidan 29-30) om du vill läsa den.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”