Kan en domstol förordna om samarbetssamtal när ena parten motsätter sig det?

2019-07-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vid en muntlig förberedelse om den ena parten (innan huvudförhandling) yrkar på sammarbetssamtal, kan en domare döma till samarbetssamtal även om den andra parten inte vill ha detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras i föräldrabalken (FB) och dess förarbeten framförallt.

Samarbetssamtal

En domstol kan uppdra åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende (6 kap. 18 § FB). För att klargöra om det krävs båda föräldrarnas samtycke till att sådana samarbetssamtal inleds behöver man läsa propositionen till lagrummet. I propositionen framgår att en remissinstans, Sveriges advokatsamfund, menade på att samtycke från båda föräldrarna borde krävas för att samarbetssamtal ska kunna förordnas av domstol. Förslaget mynnade dock ut i att samtycke inte krävs från båda föräldrarna, men att det om den ena föräldern motsätter sig samarbetssamtal kan vara lönlöst att förordna om det eftersom det inte kommer leda någonvart. I praktiken kommer en domstol alltså troligtvis inte förordna samarbetssamtal om den ena parten motsätter sig det. Propositionen hittar du här (sidan 29-30) om du vill läsa den.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 052 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-12 11:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (674)
2019-09-23 Vem står för rättegångskostnaden?
2019-09-05 Vem får vårdnaden om förälder med ensam vårdnad avlider?
2019-09-03 Barnen eller nya tjejen?
2019-08-30 Vad kan man göra om en förälder nekar den andra föräldern kontakt med barnet?

Alla besvarade frågor (73013)