Kan en domstol förordna om samarbetssamtal när ena parten motsätter sig det?

2019-07-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vid en muntlig förberedelse om den ena parten (innan huvudförhandling) yrkar på sammarbetssamtal, kan en domare döma till samarbetssamtal även om den andra parten inte vill ha detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras i föräldrabalken (FB) och dess förarbeten framförallt.

Samarbetssamtal

En domstol kan uppdra åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende (6 kap. 18 § FB). För att klargöra om det krävs båda föräldrarnas samtycke till att sådana samarbetssamtal inleds behöver man läsa propositionen till lagrummet. I propositionen framgår att en remissinstans, Sveriges advokatsamfund, menade på att samtycke från båda föräldrarna borde krävas för att samarbetssamtal ska kunna förordnas av domstol. Förslaget mynnade dock ut i att samtycke inte krävs från båda föräldrarna, men att det om den ena föräldern motsätter sig samarbetssamtal kan vara lönlöst att förordna om det eftersom det inte kommer leda någonvart. I praktiken kommer en domstol alltså troligtvis inte förordna samarbetssamtal om den ena parten motsätter sig det. Propositionen hittar du här (sidan 29-30) om du vill läsa den.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (696)
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja
2020-01-29 Hur kan man få tillbaka sina föräldradagar när man inte har vårdnad?

Alla besvarade frågor (77230)