Kan en domstol döma en person för ett grövre brott än vad åklagare har åtalat?

2021-07-27 i Domstol
FRÅGA
Jag undrar om en domstol får döma en person för grov misshandel om åklagaren har åtalat gärningsmannen endast för misshandel av normalgraden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om en domstol kan döma en åtalad person för ett grövre brott än vad som åklagare har åtalat.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i rättegångsbalken, som förkortas RB.

Kan en domstol döma för grövre brott än vad som står i åtalet?
En domstol får inte döma en person för annan gärning än den som åklagare har åtalat en person för (30 kap. 3 RB). Med annan gärning, menas gärning som inte finns i åklagares gärningsbeskrivning. Gärningsbeskrivningen utgör nämligen en yttre ram som domstolen ska förhålla sig inom i sin bedömning. Detta innebär att domstolen inte kan döma över gärningsmoment som inte finns med i åklagares gärningsbeskrivning, det vill säga andra handlingar.

Domstolen är dock inte bunden av själva brottsrubriceringen (30 kap. 3 § RB). En brottsrubricering är exempelvis misshandel av normalgraden. Detta innebär att domstolen ska förhålla sig till det händelseförlopp som åklagaren beskriver i sitt åtal, och domstolen kan ändra själva brottsrubriceringen om de anser att det föreligger ett grövre brott än det som åklagaren åtalat en person för. För detta krävs dock självklart att alla krav är uppfyllda för att brottet ska kunna klassas som ett grövre brott.

Sammanfattning
En domstol ska i sin bedömning förhålla sig inom en åklagares gärningsbeskrivning, vilket betyder att domstolen bedömer utifrån det händelseförlopp som åklagaren beskriver. Domstolen behöver dock inte förhålla sig till åklagares brottsrubricering, utan om domstolen anser att det föreligger ett grövre brott inom det händelseförlopp som beskrivits av åklagare, så kan denna ändras.

Svaret på din fråga är därmed ja, en domstol kan döma för grov misshandel istället för misshandel av normalgraden, som personen åtalats för. För detta krävs dock att alla krav för en grov misshandel är uppfyllda inom åklagarens gärningsbeskrivning.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss, på Lawline!


Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar!
Vänligen,

Hilma Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (513)
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål

Alla besvarade frågor (95867)