Kan en del av arvet betalas ut innan fastigheten säljs och resterande arv fördelas?

Vi är åtta stycken som är dödsbodelägare. Det finns pengar och en fastighet. Jag anser att det kan skiftas så att pengarna delas ut till respektive dödsbodelägare innan huset säljs?

Vad säger lagen eller bestämmelsen?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni dödsbodelägare inte är oense om storleken på arvet, utan att frågan rör om när arvet ska betalas ut. Alltså om en del av arvet kan skiftas innan fastigheten har sålts och resterande del efter att huset sålts.

Först och främst vill jag nämna att lagen inte har så mycket bestämmelser vad gäller själva arvskiftet och hur det ska gå till. Huvudregeln är att det är arvingarna, ni som är dödsbodelägare, som kommer överens om hur man ska fördela arvet (23 kap. 1 § ÄB).

Lagen säger dock att ett arvskifte inte får göras i vissa fall när en dödsbodelägare bestrider. Har inte en bouppteckning förrättats och alla kända skulder inte är betalda så får inte arvsskifte ske om en dödsbodelägare motsätter sig skiftet (23 kap. 2 § ÄB). Jag har inte tillräckligt med information i detta fall för att uttala mig om det i ditt fall är någon av er dödsbodelägare som bestrider och inte heller om det föreligger sådana omständigheter som skulle göra att ett bestridande enligt lag skulle förhindra att ett arvskifte görs.

Finns ingen sådan osämja bland er dödsbodelägare, eller anspråk från andra personer, så finns inga bestämmelser i lagen som reglerar hur ert arvskifte ska göras och när. Det är som jag först skrev som huvudregel en angelägenhet mellan er dödsbodelägare hur ni vill skifta arvet. Vill ni fördela en del av arvet före att huset säljs så ser jag inga hinder för det.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000