Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?

2020-10-18 i Bröstarvinge
FRÅGA
Kan kronofogden gå in och mäta ut Bröstarvinges enskilda egendom
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om Kronofogden kan utmäta en bröstarvinges enskilda egendom från den avlidnes skuld.

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och bestämmelser om fordringar finns i skuldebrevslagen (skbrL).

För att någon (som till exempel Kronofogden) ska kunna utmäta egendom, krävs att det finns en fordran hos personen som egendomen tillhör (jfr. 1 § skbrL). En fordran är som ett krav på exempelvis en betalning. När en person avlider kan därmed skulder betalas av från den avlidnes tillgångar, och inte från någon annans.

Finns det inga tillgångar kvar i boet kommer inte kronofogden kunna mäta ut skulden, inte heller ur en bröstarvinges enskilda egendom. Man ärver med andra ord aldrig skulder.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade!

Hälsningar,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92309)