Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?

Om jag står skriven hos hos min mamma som äger en bostadsrätt med bankskulder,

Och jag vill bo kvar eftersom jag inte har nån annanstans att bo,får jag bo kvar när hon går bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av reglerna i ärvdabalken (ÄB). Svaret på din fråga kan variera beroende på hur situationen ser ut.

Om du är ensam dödsbodelägare

De närmsta arvingarna är den avlidnes barn, dvs. bröstarvingarna (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är den avlidne gift ärver dock den efterlevande maken före bröstarvingarna (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det innebär att om du inte har några syskon och om din mamma inte är gift så är du ensam dödsbodelägare vid hennes bortgång. Hela din mammas kvarlåtenskap skulle då tillfalla dig och du skulle få ensamrätt till arvet. Du skulle då ärva bostadsrätten och skulle kunna bo kvar där om du vill.

Om du inte är ensam dödsbodelägare

Om du har syskon eller om din mamma är gift så är du inte ensam dödsbodelägare, då är även ditt eventuella syskon eller din mammas eventuella make också dödsbodelägare. Har du syskon så ärver ni lika delar av din mammas kvarlåtenskap (däribland bostadsrätten) och för att du ska kunna bo kvar i bostaden måste du köpa ut ditt syskon (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Om din mamma är gift ska en bodelning göras vid din mammas bortgång (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Vid en bodelning ska giftorättsgods fördelas lika mellan makarna och giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Egendom kan bland annat vara enskild genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Om bostadsrätten är giftorättsgods så ska halva värdet av bostaden tillfalla din mammas dödsbo och den andra hälften ska tillfalla din mammas man. Är bostaden däremot enskild egendom så tillfaller värdet för hela bostaden din mammas dödsbo. Är din mammas man också din pappa, så har du inte rätt till arvet efter din mamma förrän din pappa går bort (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Är din mammas man däremot inte din pappa så kan du begära ut din del av arvet efter din mamma direkt och då tillfaller hälften av bostadsrättens värde dig (3 kap. 1 § första stycket ÄktB). Precis som i fallet med syskon så måste du då köpa ut din mammas man ur bostadsrätten för att få ensamrätt till den och fritt kunna bestämma över den.

Sammanfattning

Om du är ensam dödsbodelägare, så får du själv bestämma vad du ska göra med egendomen du ärver. Du kan då välja att själv flytta in i din mammas bostadsrätt. Är du inte ensam arvtagare blir det lite krångligare, du måste då först köpa ut de andra dödsbodelägarna för att bli ensam ägare till bostaden och för att själv kunna bestämma vad du ska göra med den.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna UllerholtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000