Kan en bröstarvinge ärva mer än övriga bröstarvingar?

2019-09-22 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Kan en förälder med fyra barn testamenteta hälften av arvet till ett av barnen och låta de övriga tre dela på resterande belopp? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv och testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om arvsrätt

Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens egna barn, sk bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Enligt lagrummet ärver dessa lika stor andel, sk arvslott. I det aktuella fallet blir varje bröstarvinges arvslott 25 %.

Om föräldern är gift tillfaller all kvarlåtenskap den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denne ärver då med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne inte får testamentera bort egendomen. Om det finns en efterlevande make så ärver bröstarvingarna först efter att den efterlevande maken har gått bort (3 kap. 2 § ÄB).

Allmänt om testamente

Genom att upprätta ett testamente kan man undgå reglerna ovan. Detta görs genom att testatorn anger en annan fördelning av sin kvarlåtenskap. Testamentet blir giltigt under förutsättning att det uppfyller formkraven i 10 kap. ÄB.

I realiteten innebär det att testatorn kan fastställa att den ena bröstavingen ska ärva en större andel än resterande bröstarvingar. Dock har varje bröstarvinge rätt att påkalla jämkning av testamentet i syfte att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga det man hade haft rätt till om det inte hade funnits ett testamente (7 kap. 1 § ÄB). Notera att laglottsrätten enbart tillkommer bröstarvingar. Dessutom är det viktigt att tänka på att varje bröstarvinge måste påkalla jämkning för sig. En bröstarvinge kan alltså inte påkalla jämkning även för övriga bröstarvingar.

Hur stor blir laglotten i ert fall?

Laglotten för en enskild bröstarvinge i det givna fallet blir alltså hälften av arvslotten, det vill säga hälften av 25 % som då är 12,5 %. Laglotten blir alltså 12,5 % av kvarlåtenskapen. Om alla tre bröstarvingar påkallar jämkning blir det alltså totalt 37,5 % av kvarlåtenskapen.

Om övriga bröstarvingar enligt testamentet totalt har rätt till 50 % av kvarlåtenskapen är detta självfallet mer fördelaktigt för er.

Vad innebär detta för er?

Sammanfattningsvis innebär det att om en förälder vill att den ena bröstarvingen ska ärva mer än övriga arvingar har denne möjlighet att upprätta ett testamente. För att resterande bröstarvingar inte ska göras laglösa finns det en regel om bröstarvingars rätt att påkalla jämkning, och på så sätt få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga hälften av det man hade fått ärva om det inte skulle ha funnits ett testamente. Kom ihåg att varje bröstarvinge måste påkalla jämkningen för sin del.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98671)