Kan en bostadsrättshavare få en rättelseanmodan undanröjd?

2021-02-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Är det möjligt för en medlem i en Bostadsrättsförening att få undanröjt rättelseanmaning som grundar sig på felaktiga uppgifter?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Rättelseanmodan

En rättelseanmodan kan en bostadsrättsförening delge en bostadsrättshavare när föreningen anser att denne agerat på ett sätt som aktualiserar förverkandegrunderna i 7 kap. BRL. Det är föreningen som har bevisbördan vid eventuell tvist, vilket innebär att föreningen måste samla in bevisning.

En rättelseanmodan är giltig i sex månader från att den utfärdades och om rättelse sker inom denna tid får inte bostadsrättföreningen gå vidare med någon åtgärd. Om rättelse däremot inte sker och bostadsrättföreningen anser att det är aktuellt med uppsägning kan det ske omedelbart (först en tid på 4-5 veckor för rättelse) eller med viss uppsägningstid (för vissa förverkandegrunder). Om bostadsrätthavaren anser att det är en felaktig bedömning av bostadsrättföreningen kan bostadsrätthavaren bestrida uppsägningen. Det är i ett sådant läge som bostadsrättföreningen har bevisbördan och om föreningen inte kan styrka sitt påstående avslås domen vilket innebär att bostadsrätthavaren har rätt att bo kvar i lägenheten (förlorande part betalar rättegångskostnader).

Sammanfattning och råd

Som bostadsrättshavare kan man inte få en rättelseanmodan undanröjd däremot kan du alltid prata med föreningen och se om de kan ta tillbaka rättelseanmodan om du anser att den grundar sig på felaktiga uppgifter. Försök samla bevisning på att du har rätt i din sak och framför det till föreningen. Däremot om du under rättelseanmodans giltighet (6 månader) "rättar" dig och inte ger föreningen någon anledning att gå vidare med eventuell uppsägning kommer ingenting att hända. Om föreningen anser att uppsägning är aktuellt har föreningen bevisbördan och då kan du som bostadsrätthavare bestrida uppsägningen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97662)