Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?

2021-02-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Vi ska sälja vår lägenhet och har väntat på besked från styrelsen att de ska godkänna köparen. Dagen före tillträdesdagen fick vi veta att köparen har blivit nekad tillträde till föreningen. Vi fick veta att det är pga att styrelsen misstänker att köparen kommer renovera och sälja vidare. Köparen har köpt, renoverat och sålt 5-8 lägenheter från 2012 och framåt. Osäker på om alla lägenheter gäller samma förening. Hur kan styrelsen bevisa att köparen tänker göra samma sak igen? Behöver de inte kunna bevisa att det kommer hända för att neka medlemskap? Finns det någon möjlighet att köparen tar det vidare till Hyresnämnden och där blir beviljad tillträde till föreningen? Hur kan det inte vara tillåtet att renovera en lägenhet och sen flytta efter ett år? Finns det något krav på att man måste bo en viss tid i en lägenhet innan man flyttar vidare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni håller på att sälja er lägenhet till en person som nekats medlemskap i er bostadsrättsförening med motiveringen att hen misstänks renovera och sälja lägenheten vidare (ej permanent boende). Frågan är om er bostadsrättsförening har rätt att dra denna slutsats baserat på hens tidigare handlingar och om den tillänkta köparen kan ta detta vidare till Hyresnämnden för att beviljas tillträde till föreningen.

Principen om "öppenhet" gäller generellt för bostadsrättsföreningar. De allra flesta har rätt att bli medlem i en bostadsrättsförening. Det är endast i undantagsfall föreningen kan neka en person medlemskap. Föreningen kan emellertid ställa upp egna stadgar som måste uppfyllas för ett godkännande. Däri kan finnas så kallade insållningsklausuler, och i sådana fall gäller dessa och då kan medlemskretsen begränsas kraftigt. Om bostadsrättsföreningen har sådana klausuler kan de ha rätt att neka den tilltänkta köparen medlemskap på den grunden att hen misstänkts renovera och sälja lägenheten vidare. Mot bakgrund av att den tilltänkte köparens tidigare handlingar talar för att att hen inte avser att bo i lägenheten kan föreningen neka hen medlemskap.

Jag rekommenderar följaktligen att du kontaktar din bostadsförening för att begära utdrag ur föreningens stadgar för att se om det finns några inlåsningsklausuler. Om det inte finns bör du eller den tilltänkta köparen kontakta hyresnämnden för att överklaga beslutet (2 kap. 10 § BRL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1166)
2021-04-14 Kan brott mot ordningsregler innebära förverkande av en bostadsrätt?
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna

Alla besvarade frågor (91260)