Kan en bostadsrättsförening klippa upp lås på cyklar och flytta dem?

Bostadsrättsföreningen har rensning av cykelrummet och cykelparkering på innergården. Kan styrelsen klippa upp låsen på cyklar och ställa dem i annat rum? Kan cyklarna skänkas eller säljas efter 3 månader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man får inte bryta upp cykellås

Som huvudregel är det inte tillåtet att bryta upp cykellås (8 kap. 8 § brottsbalken (BrB)). Om någon klipper lås på en cykel och flyttar kan de göra sig skyldig till brott. Om låsen på cyklarna bryts upp och cyklarna flyttas utan ägarens samtycke innebär det att den som flyttar egendomen "olovligen tillgriper" egendom som tillhör annan. Att understryka är att det inte spelar någon roll om cykeln fungerar eller inte utan samtycke från ägaren krävs ändå. Att olovligen tillgripa vad som tillhör annan kan innebära att föreningen gör sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalk (BrB). Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år. Det räknas även som egenmäktigt förfarande om cyklarna i och för sig inte tillgrips men lås bryts upp och detta är till skada för ägaren av cykeln.

Det är alltså inte tillåtet för styrelsen att klippa upp låsen på cyklarna och ställa dem i ett annat rum.

Vad ska styrelsen göra istället?

Den som hittar något och inte vet vem som är ägare ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd ska upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet (1 § hittegodslagen). Om ägaren till hittegodset inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut godset inom en månad tillfaller godset upphittaren (4 § hittegodslagen).

Efter dessa månader får alltså styrelsen göra vad de vill med cyklarna om ägaren inte hämtat ut sin cykel. Det stämmer alltså att styrelsen kan skänka eller sälja cyklarna efter tre månader om ovanstående steg har gjorts.

Som ett alternativ till att slänga cyklar kan föreningen ansöka hos Kronofogden om borttagande av kvarlämnad egendom. Detta kräver dock att föreningen känner till vem som är ägare, och att föreningen skriftligen uppmanat ägaren att senast ett visst datum ta bort egendomen samt att Kronofogden annars kommer att göra det på hens bekostnad.

Sammanfattning:

Det är inte tillåtet att bryta upp lås på cyklar och flytta dem till ett annat rum. Detta kan räknas som egenmäktigt förfarande vilket kan föranleda böter eller fängelse i högst ett år. Ägaren av cykeln kan även kräva skadestånd. Styrelsen kan istället anmäla cyklarna som hittegods hos polismyndigheten eller hos ägaren. Om ägaren inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut cykeln inom en månad tillfaller cykeln styrelsen och de kan göra vad de vill med cykeln. Styrelsen kan även, om ägaren är känd, ansöka om borttagande v kvarlämnad egendom hos Kronofogden.

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000