Kan en bostadsrätt som är funktionsanpassad vara föremål för en utmätning av Kronofogden?

2021-11-03 i Utmätning
FRÅGA
Jag har läst någonstans på nätet att kronofogden inte utmäter bostadsrättslägenheter med tillhörande stoltrapphiss. Rätt eller fel? Hittar inte längre det jag har läst. Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vad får utmätas?

Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten (KFM) kan utmäta all egendom som gäldenären, det vill säga den skyldiga, äger. Dock finns det undantag till denna huvudregel i 5 kap. Utsökningsbalken. Ett sådant undantag är möjligheten att få en bostadsrätt undantagen från en eventuell utmätning enligt 5 kap. 1 § stycke 1 punkt 6 Utsökningsbalken om:

- Det är gäldenärens stadigvarande bostad och

- Det med hänsyn till bostadens värde och gäldenärens behov skulle anses oskäligt att utmäta den.

NJA 1990 s. 261

I din fråga nämner du att bostadsrätten har tillhörande stoltrappshiss, vilket är en väldigt intressant aspekt då en sådan anpassning har varit fråga för Högsta Domstolen. Att en gäldenär har barn och därför menar vara i behov av bostaden har inte inneburit att en utmätning ansetts oskälig i den mån lägenheten exempelvis är större än nödvändigt. I NJA 1990 s. 261 bedömde Högsta Domstolen att det var oskäligt att utmäta en bostadsrätt som var ''handikappanpassad''.

NJA 2004 s. 373

Utöver speciella anpassningarna har en annan fråga av vikt vid bedömningen av en utmätning varit bostadens värde. I NJA 2004 s. 373 ansåg Högsta Domstolen att en bostadsrätt som hade ett värde på 265 000 kr kunde utmätas. Det framgår inte vad din bostadsrätt kostar men jag presumerar, med den prisutveckling som skett, att den kostar mer än 265 000 kr. Detta utesluter dock inte att en domstol fortfarande hade tyckt att värdet är lågt nog, det beror på deras bedömning i förhållande till den prisutveckling vi sett på marknaden under alla år.

Sammanfattning och svar

För att summera kan KFM som huvudregel utmäta all egendom som tillhör en gäldenär, med undantag för 5 kapitlet i Utsökningsbalken. Ett sådant undantag är bostadsrätter som är specialanpassade, vilket vi förstod av NJA 1990 s. 261. Min bedömning är att, i den mån bostaden är din stadigvarande bostad och den inte har ett för lågt värde så kan den undantas från en utmätning, då det även utifrån dina behov vore oskäligt med hänsyn till anpassningen med en stoltrapphiss!

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98657)