Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?

2021-04-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som handlar om bodelning i samband med skilsmässa och om ett gåvobrev är juridiskt bindande.Ponera att ett gift par med barn skall skiljas. Paret bor i en bostadsrättslägenhet.Det finns ett gåvobrev som säger att ena maken står som ägare till hela bostadsrätten men bostadsrätten är inte enskild egendom.Nu funderar makarna på att skriva ett nytt gåvobrev som ersätter det tidigare så att ägarförhållandet ändras och att en del av bostadsrätten blir enskild egendom.Makarna har fått ett Gåvobrev från HSB (bostadsrättsföreningen) med rubriken:HSBGÅVOBREV BOSTADSRÄTT att fylla iUnder rubriken SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE GÅVAN finns en punkt som lyder och som skall kryssas i :Gåvan skall vara gåvotagarens egendom liksom avkastningen av den.Gäller denna handling vid en bodelning i samband med skilsmässa så att bostadsrätten delas enligt detta gåvobrev? Skall gåvobrevet registreras hos Skatteverket för att vara juridiskt bindande? Makarna har inte något äktenskapsförord.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte riktigt vem gåvan ska ges till jag kommer därför både svara på hur det blir om gåvan ska ges till den andra maken eller någon annan. Regler om enskild egendom och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga. Regler om formkrav för gåvor av bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BrL).

Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. I andra punkten stadgas att en gåva kan utgöra enskild egendom om gåvan givits av någon annan än den andra maken och om den givits med ett villkor om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Av 7 kap. 1 § ÄktB framgår att giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, och det är bara giftorättsgodset som kommer ingå i en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Alltså kommer en gåva mellan makar aldrig kunna utgöra enskild egendom. För att gåvor mellan makar ska anses utgöra enskild egendom krävs det att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 3 § ÄktB). Om gåvan istället ska ges till någon annan än den andra maken räcker det att gåvan har givits med ett villkor om att den ska utgöra enskild egendom. Av den informationen jag har fått så verkar det som att det i gåvobrevet du fått av din bostadsrättsförening enbart står att "Gåvan skall vara gåvotagarens egendom liksom avkastningen av den". För att gåvan ska utgöra enskild egendom krävs det att det står att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom.

Så länge formkraven för gåva av bostadsrätt är uppfyllda så kommer gåvan gälla och ägarförhållandena förändras. Gåvobrevet ska vara skriftligt och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Det ska också innehålla uppgifter om lägenheten som gåvan avser. Om inte dessa formkrav är uppfyllda så är gåvan ogiltig (6 kap. 4 § och 6 kap. 5 § BrL). Om gåvan ska ges till den andra maken så har ni möjligheten att registrera gåvan hos Skatteverket. Detta är inte nödvändigt för att gåvan ska vara giltig, men det kan vara bra att göra av den anledningen att gåvan inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder. Det är enbart gåvor mellan makar som kan registreras hos Skatteverket så detta gäller alltså enbart om gåvan är avsedd att ges till den andra maken.

Sammanfattningsvis kommer gåvan att gälla och ändra ägarförhållandena så länge den uppfyller formkraven. Ett gåvobrev som uppfyller formkraven behöver inte registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Gåvan kommer utgöra enskild egendom om ett särskilt villkor om detta finns i gåvobrevet, men bara om den ges till någon annan än den andra maken. Om gåvan ges till den andra maken så krävs det att ett äktenskapsförord upprättas för att den ska utgöra enskild egendom. Om gåvan utgör enskild egendom så kommer den inte tas upp i bodelningen.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2903)
2021-10-28 Köpa ut tidigare make från gemensam bostad vid bodelning
2021-10-28 Får man andelen av huset man äger i en bodelning eller delas det lika mellan båda makarna?
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?

Alla besvarade frågor (96612)