Kan en bostadsrätt bli förverkad på en gång om man inte slänger sina sopor rätt?

Hejsan kan man blir vräkt på direkten om man inte slänger sina sopor rätt ? . Min bostadsförening har satt om sånna lappar . Måste man inte få en varning först ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att det är en bostadsförening, jag tolkar det som att det är en bostadsrättsförening. I sådana fall är Bostadsrättslagen (BRL) tillämplig (här). Som bostadsrättsinnehavare är man skyldig att hålla lägenheten i gott skick (här). Här föreskrivs att "När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar". Bostadsrättsinnehavare ansvarar även för de som räknas upp här.

Det innebär att man som bostadsrättsinnehavare är skyldig att följa föreningens regler såvida de stämmer överens med ortens sed (vilket borde innebära vad som är brukligt eller rimligt i området). Förverkande av bostadsrätt regleras här. Förverkande av bostadsrätt innebär att bostadsrätten sägs upp och att innehavaren måste flytta. Dock är bostadsrätten inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är av ringa betydelse (här). Bostadsrättsinnehavaren ska få möjlighet att vidta rättelse innan förverkande kan ske (här).

Det framgår inte av din fråga vad som avses med att man inte slänger sina sopor rätt, det kan vara skillnad beroende på om man exempelvis sopsorterar fel jämfört med om man helt enkelt ställer ut soporna i trapphuset. Om en bostadsrättsinnehavare inte har uppfyllt sina skyldigheter, men det inte är så allvarligt är det inte en grund för förverkande av bostadsrätten. Om förverkande är aktuellt ska hyresgästen bli underrättad och ha möjlighet att vidta rättelse. Det är svårt att ge ett säkert svar eftersom det inte framgår vad som menas med att man inte slänger soporna rätt, men min slutsats är att det i sig inte bör leda till förverkande av bostadsrätten. I vilket fall bör man få möjlighet att vidta rättelse, vilket innebär att man ska få en varning.

Om du vill ha mer information om förverkande av bostadsrätt kan du läsa mer här. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000