Kan en borgensman upphäva sitt borgensåtagande?

2018-01-16 i Avtal
FRÅGA
En väns borgensman (tillika f.d. man och min väns dotters far) vill inte vara borgensman för min vän längre. Det rör sig om borgen för del av ett banklån. Nu vill borgensmannen ta ett eget lån men får inte för banken p.g.a. att han är borgensman för min vän. Min vän vill ha en bra relation med sitt ex men vill inte flytta då hon har två barn som går i skolan hon har inte råd att köpa en lägenhet i det området. Nu hotar har med att koppla in advokat för att slippa vara borgensman.Vad har min vän för rättigheter? Kan borgensmannen upphäva borgen?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Utgångspunkten är: Nej, ett borgensåtagande kan inte sägas upp.

Eventuella möjligheter för borgensmannen att frånsäga sig sitt borgensansvar:

1, Ibland ger avtalet mellan vännen och banken vännen rätt att befrias från sina betalningsförpliktelser. Föreligger sådana omständigheter för borgensmannen har borgensmannen lika rätt som vännen, att på samma grunder, frånsäga sig sina betalningsförpliktelser.

2, Om det framgår av villkoren i skuldebrevet kan borgensmannen begära att banken säger upp krediten till betalning enligt de villkor som är angivna i skuldebrevet. Konsekvensen av en sådan uppsägning kan dock vara att borgensmannen blir tvungen att betala så i praktiken bortfaller ingen betalningsskyldighet för borgensmannen.

3, När ett kreditavtal tecknas med villkor om borgen har banken en skyldighet att informera borgensmannen om avtalsvillkoren. Det innebär att borgensmannen ska informeras om att skyldigheten bl.a. kan komma att påverka borgensmannens egna möjligheter att beviljas kredit. Vanligtvis sker detta genom att banken ser till så att borgensmannen får tillgång till de skriftliga dokument som stadgar villkoren för vännens skuldförbindelse (skuldebrevet) och borgensförbindelsen. Borgensmannen ska godkänna villkoren genom att skriva under; vanligtvis genom en underskrift i vännens skuldebrev. Har borgensmannen skrivit under förutsätts att denne har accepterat och är införstådd med alla villkor – oavsett om borgensmannen rent faktiskt läst villkoren. Det innebär att borgensmannen därefter inte kan gå ifrån sina åtaganden genom att t.ex. hävda att denne inte visste om att åtagandet skulle innebära begränsningar i borgensmannens egna kreditvärdighet. Står det inte i avtalsdokumenten någonting om hur borgensåtagandet påverkar borgensmannens kreditvärdighet och har banken aldrig uppmärksammat borgensmannen om hur åtagandet påverkar kreditvärdigheten och borgensmannen skriver under - kan det vara en omständighet som ger borgensmannen rätt att frånträda åtagandet.

4, Det går även att förhandla sig från sitt borgensåtagande. Kan borgensmannens ansvar tas över av en annan person som banken kan acceptera som säkerhet; finns möjlighet för borgensmannen att frånträda åtagandet.

5, Skulle de ändrade omständigheterna i borgensmannens liv anses vara så radikala att det skulle vara oskäligt att kräva att denne måste stå fast vid sitt åtagande kan åtagandet reduceras eller helt falla bort efter en prövning i tingsrätten med stöd av 36 § avtalslagen. Att inse att åtagandet kommit att påverka ens egna kreditvärdighet är inte ensamt en omständighet som gör att åtagandet bortfaller.

Sammanfattningsvis måste väldigt speciella omständigheter föreligga för att borgensmannen ska kunna gå ifrån sina skyldigheter enligt borgensavtalet. Din vän kan vara trygg i att borgensåtagandet kommer bestå. En advokat anlitad för borgensmannens räkning kommer troligtvis göra samma bedömning och huvudsakligen peka på att en möjlighet att frånträda avtalet finns om avtalet ger borgensmannen rätt att frånträda under den livssituation borgensmannen nu står inför.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98669)