Kan en boendeförälder flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2019-09-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kan jag som boendeförälder till vårat barn där vi har gemensam vårdnad flytta med vårat barn då den andra föräldern redan flyttat ur kommunen ca 22 mil bort.Flytten kommer att bli ca 13 mil närmare den andra föräldern.Kan den som redan flyttat juridisk sätta sig emot att jag tar vårat barn och flyttar närmare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande barnets boende regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska alla beslut om barnets förhållanden fattas gemensamt, se 6 kap. 11 och 13 §§ FB.

I det här fallet är ni båda vårdnadshavare, vilket betyder att ni båda måste vara överens om beslut rörande barnet som har en mer ingripande karaktär och inte enbart hänför sig till barnets vardagliga omsorg. Att flytta till en annan ort med barnet ses som ett ingripande beslut, vilket betyder att båda vårdnadshavare måste ge sitt godkännande. Du måste således komma överens med den andra vårdnadshavaren innan du och barnet flyttar, annars kan du göra dig skyldig till egenmäktigt bortförande. Vill du kunna bestämma i frågan själv krävs det att du först ansöker om ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB.

Mitt råd är att du tar kontakt med den andra föräldern och gemensamt försöker kommer överens om flytten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
QHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-25 11:05
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73804)