Kan en bil som tillhör ena maken utmätas för den andres skulder?

2020-08-25 i Utmätning
FRÅGA
Kan kronofogden ta bilen från hustrun ,den står på henne. Om mannen har skulder hos kronofogden? Tar mannens pension, har kvar till hyran. Hoppas på svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Av den anledningen får inte heller ena makens egendom utmätas för den andres skulder.

När det kommer till utmätning är huvudregeln att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Det finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken).

Bilen kommer därför att kunna utmätas om det gifta paret varaktigt sammanbor och om de har bilen i sin gemensamma besittning. Den kan dock inte utmätas om hustrun kan göra det sannolikt att bilen ägs tillsammans eller att bilen ägs av hustrun själv eller någon annan. För att undvika att bilen utmäts kan hustrun visa upp ett utdrag ur bilregistret, för att styrka sin äganderätt. Det kan också vara fördelaktigt att visa vem som exempelvis betalat för bilen, reparationskostnader eller försäkringen, för att styrka vem som faktiskt äger bilen och vem som huvudsakligen använder den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (524)
2021-04-19 Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?
2021-04-18 Utmätning av sjukersättning
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

Alla besvarade frågor (91357)