Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

2020-10-21 i Övriga brott
FRÅGA
Har blivit misstänkt för bidragsbrott emot Försäkringskassan har vabbat fast jag inte varit berättigad till det. Har sedan länge upprättat en avbetalningsplan. Betalar nu ca 500kr i månaden fick brev hem från polisen om att jag är misstänkt för bidragsbrott. Hur funkar det om jag redan erkänt till Försäkringskassan att jag gjort fel och upprättat en betalningsplan och betalar beloppet med ränta kan jag fortfarande bli skyldig till att betala böter
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer regler ur bidragsbrottslagen att användas.

Inledning

Jag uppfattar att du har tagit emot bidrag från Försäkringskassan, trots att du inte var berättigad till det. Tillsammans med FK har ni upprättat en avbetalningsplan för att betala tillbaka det felaktiga bidraget. Du har nu fått hem ett brev från polisen där du är misstänkt för bidragsbrott. Jag tolkar att din fråga är om du kan bli skyldig att betala böter efter en eventuellt fällande dom trots att du och Försäkringskassan har upprättat en betalningsplan. Inledningsvis kommer jag att beskriva brottet bidragsbrott och sedan kommer jag att svara på din fråga om betalningsplanen kan befria dig från ansvar från ett eventuellt bötesbelopp eller straff.

Bidragsbrott

För att dömas för bidragsbrott krävs uppsåt. Om en person uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut kan dömas för bidragsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Bidragsbrottslagen). För att avgöra om brottet är ringa ska samtliga omständigheter beaktas, men vanligtvis räknas ett brott som berör små belopp runt 1000 kr till ett ringa brott.

Kan en avbetalningsplan via Försäkringskassan fria någon från straffrättsligt ansvar?

Det finns en möjlighet att slippa dömas till ansvar för bidragsbrott. Den möjligheten gäller endast om personen som har lämnat en felaktig uppgift rättar till uppgiften innan utbetalningen av bidraget sker (5 § Bidragsbrottslagen). Ändringen ska således ske innan Försäkringskassan utbetalar den felaktiga utbetalningen. Även om en person har upprättat en betalningsplan med Försäkringskassan så fritar inte återbetalningen personen från ett eventuellt straffansvar. Försäkringskassan har en skyldighet att anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen (6 § Bidragsbrottslagen).

Avslutning

En betalningsplan med Försäkringskassan rörande en felaktig utbetalning av ett bidrag befriar inte dig från straffrättsligt ansvar. Däremot hade du kunnat bli fri från ansvar om du hade rättat uppgifterna innan du tog emot utbetalningen. Anledningen till att Försäkringskassan har anmält dig till polisen trots att en betalningsplan har upprättats beror på att de är skyldiga att göra det enligt lag.
Inom juridiken tillhör bidragsbrott det straffrättsliga området. Det går att jämföra situationen med en stöld: Även om en person som har stulit någonting lämnar tillbaka saken till dess ägare har ett brott fortfarande begåtts. Det går inte att "läka" ett brott i efterhand genom att återlämna en stulen sak eller som i ditt fall återbetala pengar, däremot kan det påverka straffvärdet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (960)
2021-06-17 Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?

Alla besvarade frågor (93218)