Kan en arvinge ta mer än hälften av arvet, när det finns två arvingar?

2020-12-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Arvet efter våra föräldrar består av bankmedel och två fastigheter som är nyligen värderade av oberoende instanser. Fastigheterna är inte lika värderade och min bror vill ha den med högre värde samt 50% av bankmedlen. Därmed blir värdet av det jag ärver mindre. Han vill heller inte betala för värderingen. Det finns inget testamente skrivet av föräldrarna men min bror säger att de tänkt skriva ett där de gjorde mig arvlös. Vad gäller? Och vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

De närmsta arvingarna är den avlidnas barn, dvs. du och din bror i detta fallet (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Du och din bror ska dela lika på arvet, alltså har inte din bror rätt att ta både den högst värderade fastigheten och hälften av bankmedlen, då det skulle utgöra mer än hälften av arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det har upprättats skriftligt med två vittnen närvarande (10 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det spelar ingen roll om era föräldrar har tänkt skriva ett testamente, det blir endast giltigt om det finns ett skriftligt sådant.

Om du och din bror inte kan enas om hur arvet ska fördelas, kan du vända dig till en tingsrätt som kan utse en skiftesman åt er. Det räcker att en av er begär detta för att ni ska bli tilldelade en skiftesman. Skiftesmannen ska då bestämma hur arvet ska fördelas mellan er. Det är dödsboet som betalar den ersättning som skiftesmannen ska ha (23 kap. 5 § första stycket ÄB).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (629)
2021-04-17 Arv av hus - utköp eller offentlig auktion?
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?

Alla besvarade frågor (91413)