Kan en arvinge ha rätt att ärva trots att det finns testamente?

Hej! Min mans mammas kusin har testamenterat all sin kvarlåtenhet till honom och hans syster. Hon har inga barn själv och ingen sambo kvar vid liv ( som har en son). Hon har däremot en brors dotter, (brodern är ej vid liv). Min fråga är; gäller testamentet eller kan brors dotter ändå ha rätt till arv trots att detta finns?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår frågan som att du undrar om det finns något sätt för din brors dotter att ärva, trots att det finns ett testamente enligt vilket all kvarlåtenskap ska tillfalla din man och hans syster. 


Regler om testamente

Alla myndiga personer har rätt att själva avgöra vad som ska ske med deras ägodelar efter döden genom att skriva ett testamente. De enda tillgångarna som inte går att testamentera är de som enligt reglerna i ärvdabalken (ÄB) ska tillfalla bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) eller makar. I ditt fall är testatorn (den som upprättat testamentet, d.v.s. din mans mammas kusin) varken gift eller har egna barn. Det finns alltså inga hinder för att testamentera på det sätt hon har gjort. 


Testamentes ogiltighet

Ett testamente måste uppfylla vissa krav (formkrav) för att vara giltigt (13 kap. 1 § ÄB). Dessa krav finns i 10 kap. 1 § ÄB och kan sammanfattas enligt följande; testamentet ska vara skriftligt och vara underskrivet av testatorn. Minst två personer ska bevittna underskriften och styrka testatorns underskrift med sina namn. Vittnena ska veta om att de skriver under ett testamente, men det står testatorn fritt att dela med sig av innehållet eller inte. 


Testamentet är vidare ogiltigt om testatorn var under påverkan av en psykisk störning vid upprättandet av testamentet (13 kap. 2 § ÄB). Detsamma gäller om någon tvingat testatorn att upprätta testamentet eller genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning förmått honom att upprätta testamentet (13 kap. 3 § ÄB). Om en arvinge vill att testamentet ogiltigförklaras kan denne väcka klandertalan enligt 14 kap. 5 § ÄB. Detta ska göras inom sex månader från dess att hen delgivits testamentet. 


Sammanfattning

I ÄB finns inga hinder mot att testamentera på det sätt som din mans mammas kusin har gjort. Det innebär att tillgångarna ska tillfalla din man och hans syster så länge inte testamentet kan förklaras ogiltigt och arvingen, i detta fall syskonbarnet, väcker klandertalan. 


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Är det något annat du funderar över är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. 


Med vänliga hälsningar, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning