Kan en arvinge avstå från sin laglott till förmån för testators vilja?

2021-06-30 i Laglott
FRÅGA
Tusen tack för det snabba och tydliga svaret!Jag tänkte oxå fråga om den ensamme arvingen, har möjlighet att avstå frivilligt hela sin laglott för hänsynstagande samt respekt för sin mammas vilja i samband med ett testamente, då mamman har lämnat efter sig ett testamente. Mamman har i detta speciella fall, testamenterat sin kvärlåtenhet till sina två systrar, dvs sonens mostrar. Än en gång tackar så smycket för svaret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag saknar tyvärr den bakgrund som du har gett i din tidigare fråga då vi håller alla frågor anonyma. Förhoppningsvis kommer mitt svar vara till hjälp ändå.

Det är upp till varje arvinge att själv jämka ett testamente för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). En arvinge jämkar testamentet antingen genom att framställa sitt krav till testamentstagaren eller väcka talan mot testamentstagaren i domstol (7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken). Jämkningen ska göras inom sex månaderna från att arvingen tagit del av testamentet, efter arvlåtarens bortgång (14 kap. 4 § ärvdabalken). Förhåller sig arvingen passiv under mer än sex månader går rätten till laglott förlorad (7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken).

Den ensamme arvingen har alltså möjlighet att frivilligt avstå från sin laglott genom att förhålla sig passiv. Åberopar arvingen inte sin rätt till laglott inom sex månader, från delgivningen av testamentet, kommer kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med testamentet (11 kap. 1 § ärvdabalken).

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (867)
2021-10-24 Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott

Alla besvarade frågor (96515)