Kan en arbetsgivare neka en praktikant fortsatt praktik efter att avtal ingåtts?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA
Jag har ett kontrakt med min praktik plats. Där står att jag ska ha 6 veckor till. Men nu nekar de mig. Kan de det om det står på ett kontrakt?Mvh Amber
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtal ingås i regel genom att en part har ett anbud som den andra parten accepterar (1 kap 1 § avtalslagen). Ett avtal kan slutas både muntligen och skriftligen och gäller under förutsättning att ingen ogiltighetsgrund i 3 kap avtalslagen föreligger. Om ert avtal föreskriver att du ska ha praktik i ytterligare sex veckor är detta gällande, under förutsättning att du inte agerat på ett sätt som skulle berättiga att din arbetsgivare avbryter praktiken. Har inga problem uppstått, gäller alltså det som står i avtalet och du har rätt att fortsätta din praktikplats i ytterligare sex veckor.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1235)
2020-02-18 Fullmäktigens Skadeståndsansvar
2020-02-17 Möjligt att kräva in pengar för anmälningsavgift till sittning? Betydelse av formuleringen "Anmälan är bindande"
2020-02-14 Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt
2020-02-12 Framtidsfullmaktens innebörd och tillämplighet vid bankärenden

Alla besvarade frågor (77179)