FrågaARBETSRÄTTFackförening 26/02/2022

Kan en arbetsgivare förhandla bort min dygnsvila och veckovila?

Hej, är heltidsanställd med kollektiv avtal.

Kan min arbetsgivare förhandla bort min dygnsvila och veckovila?

Samt kan min arbetsgivare helt plötsligt börja schema lägga mig 48 timmar i veckan i stället för 40 timmar i veckan?

Hur ser reglerna ut?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det finns ett kollektivavtal så kommer medbestämmandelagen (MBL) gälla för arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivare ska på eget initiativ alltid förhandla med arbetstagarorganisationen (som kollektivavtalet binder honom till) innan denne kan besluta om viktigare förändringar i sin verksamhet eller om förändringar som angår arbetsförhållanden och anställningsförhållanden. (11 § MBL) Din arbetsgivare måste alltså förhandla med organisationen innan han kan besluta om sådana ändringar i din anställning. Arbetsgivaren får alltså förhandla om ändringar med organisationen. Med kan endast besluta och genomföra ändringar om det har träffats en överenskommelse mellan arbetsgivaren och organisationen.

Om ingen förhandling om ändring för dessa förhållanden har skett eller ingen överenskommelse har träffats, så är det inte tillåtet för din arbetsgivare att ändra. Ändringar som inte är förenliga med kollektivavtalet är avtalsbrott. Om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtal ska denne ersätta uppkommen skada. (54 § MBL)

Du är alltså endast skyldig att arbeta enligt ditt kollektivavtal tills dess att det har förhandlats fram och godtagits ändringar.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia EkRådgivare