FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/06/2021

Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?

Kan min dotters arbetsgivare dra in hennes sommarjobb arbetsschema fyra dagar innan schemat skall påbörjas pågrund av arbetsbrist?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga, kommer jag att utgå från avtalslagen och skadeståndslagen. Denna lag blir aktuell eftersom din dotter och arbetsgivaren kom överens om arbetspass.

Får arbetsgivaren ta bort arbetsschemat?

Om din dotters arbetsgivare schemalägger henne på arbetspass och din dotter godtar dessa tider och anställningen, innebär det att ett avtal har ingåtts om att din dotter ska arbeta de tiderna (1 § avtalslagen). Konsekvensen blir att din dotter är skyldig att arbeta i enlighet med de utsatta tiderna, medan arbetsgivaren är skyldig att utge lön. Principen pacta sunt servanda ger uttryck för att avtal är bindande och ska hållas, oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Således kan inte arbetsgivaren ta bort arbetstider utan din dotters godkännande, om detta bara görs ensidigt.

Sammanfattningsvis har ett avtal ingåtts mellan din dotter och hennes arbetsgivare, och schemat är således bindande för båda parter. Arbetsgivaren är därmed inte berättigad att ta bort arbetstider utan din dotters godkännande. Jag rekommenderar därför att din dotter påtalar detta och kommunicerar med sin arbetsgivare, för att detta inte ska upprepas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar, kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine HindemarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning