Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?

2021-06-19 i Avtal
FRÅGA
Kan min dotters arbetsgivare dra in hennes sommarjobb arbetsschema fyra dagar innan schemat skall påbörjas pågrund av arbetsbrist?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga, kommer jag att utgå från avtalslagen och skadeståndslagen. Denna lag blir aktuell eftersom din dotter och arbetsgivaren kom överens om arbetspass.

Får arbetsgivaren ta bort arbetsschemat?

Om din dotters arbetsgivare schemalägger henne på arbetspass och din dotter godtar dessa tider och anställningen, innebär det att ett avtal har ingåtts om att din dotter ska arbeta de tiderna (1 § avtalslagen). Konsekvensen blir att din dotter är skyldig att arbeta i enlighet med de utsatta tiderna, medan arbetsgivaren är skyldig att utge lön. Principen pacta sunt servanda ger uttryck för att avtal är bindande och ska hållas, oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Således kan inte arbetsgivaren ta bort arbetstider utan din dotters godkännande, om detta bara görs ensidigt.

Sammanfattningsvis har ett avtal ingåtts mellan din dotter och hennes arbetsgivare, och schemat är således bindande för båda parter. Arbetsgivaren är därmed inte berättigad att ta bort arbetstider utan din dotters godkännande. Jag rekommenderar därför att din dotter påtalar detta och kommunicerar med sin arbetsgivare, för att detta inte ska upprepas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar, kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96428)