Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?

2020-09-16 i Avtal
FRÅGA
Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?Hej !Min fru har en städfirma och jag är marknadsansvarig fast ej firmatecknare, det är hon det. Jag pratade med Dorunner och dem lovade mig många uppdrag och de vill prata med min fru och hon tackade nej och ville ej. Jag skrev mejlet i hennes namn att teckna avtal i 6 månd. Det vissade sig att uppdragen är oseriösa kunder som svarar ej på tel el email. Min fru bestred fakturorna och sa att finns ej något avtal med dem. Dem vill ändå skicka fakturorna till kronofogden.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du signerat ett avtal under din frus bolags signatur genom att beställa en tjänst via hennes mail och nu vill du avbeställa.

För att svara på din fråga tänker jag redogör för vilka avtal en arbetstagare kan signera för sin arbetsgivares räkning (bolaget) med bindande verkan. Dessutom tänker jag översiktligt redogöra för vad som gäller om man utger sig för att vara någon annan om man signerar ett avtal.

Din fråga regleras i brottsbalk (Brb) och avtalslagen (avtL)

Kan en arbetstagare ingå avtal för sin arbetsgivares räkning?

Den som är anställd omfattas även av en s.k ställningsfullmakt (10 § 2 st avtL). En ställningsfullmakt berättar vilka typer av avtal en arbetstagare kan ingå för sin arbetsgivares räkning. Oftast så begränsas detta av anställningsavtalet, anställningsuppgifterna och vilken befattning man har.

Ex om en kassörska som arbetar i en livsmedelsbutik tar emot betalning från en kund har hen ingått ett köpavtal (pengar mot vara) men hen har agerat inom ramen för sin anställning och därmed inom sin ställningsfullmakt och avtalet är därmed bindande för arbetsgivaren. Skulle samma kassörska skriva under ett avtal om att livsmedelsbutiken ska köpa in 300 liter färg är det avtalet inte bindande för bolaget då det inte faller inom ramen för avtal som en kassörska vanligtvis ingår i för arbetsgivarens räkning.

Du som marknadsansvarig har troligtvis inte behörighet att ingå avtal av denna karaktären för din arbetsgivares räkning. Således är avtalet inte gällande mot din arbetsgivare och hon behöver inte betala räkningar.

Situationen kompliceras något av faktumet att du utgett dig för att vara din fru, och därmed behörig firmatecknare.

Vad gäller om du signerar ett avtal under annans namn?

Om du obehörigen försöker handla med någon annans signatur bland annat kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brottsbalk). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brottsbalk). Detta är troligtvis isåfall ett ringa fall och rubriceras som förvanskning av urkund.

Troligtvis kommer denna bedömning resultera i att du som marknadsansvarig har handlat utanför din behörighet och därmed inte kan binda bolaget till det avtalet som föreligger. Ni ska således bestrida fakturorna och meddela vad som skett. Om de fortsätter häva att ni är betalningsskyldiga kan det vara lämpligt att kontakta en jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91293)