Kan en annan person än den som tog gärningsmannen på bar gärning utföra ett envarsgripande?

FRÅGA
Får jag assistera en annan person vid ett envarsgripande? Om personalen ropar att man ska gripa någon? Kan en annan person så att säga stå för gripandet, tex en butiksanställd och jag som civil eller vakt gripa, trots att jag inte sett något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Envarsgripande regleras i 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalken (1942:740). För att detta specialfall av gripande ska tillåtas, krävs dels att fängelse kan följa av det begågna brottet och dels att gärningspersonen påträffades på bar gärning, flyande fot eller om denne är efterlyst. Ett envarsgripande får endast utföras med rimligt våld bedömt efter vad situationen kräver, och den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmsta polis.

Vad gäller din fråga så har det genom rättsfallet RH 2009:20 konstaterats att det i vissa fall är tillåtet för en annan person än den som tog gärningspersonen på bar gärning att utföra envarsgripande, förutsatt att omständigheterna inte ger utrymme för att fel person blir gripen. Värt att notera är att rättsfallet handlar om två väktare, en som bevittnade brottet och en som efter anrop faktiskt grep den misstänkte genom envarsgripande. Väktare har till skillnad från polis och ordningsvakter ingen befogenhet att gripa folk, utan de kan endast som resten av den civila populationen utföra envarsgripande i enlighet med 24 kap. 7 § 2 st. RB. Med detta rättsfall öppnade hovrätten alltså upp för möjligheten att även andra, som inte bevittnade själva brottet, kan göra envarsgripanden om särskilda omständigheter talar för det. En bedömning måste dock enligt domstolen göras i det enskilda fallet.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (257)
2021-09-29 Häktning vid grov narkotikasmuggling
2021-09-28 Vad gäller om man blivit frihetsberövad av väktare i butik och väntar på polis?
2021-09-18 Kan en väktare eller butikspersonal kvarhålla en person?
2021-09-17 Var ansöker man om ersättning när man suttit oskyldigt häktad?

Alla besvarade frågor (96379)