Kan en änkling besluta att makarnas gemensamma barn ska få ärva viss del av arvet direkt?

2017-08-01 i Efterarv
FRÅGA
Jag har blivit änkeman och äger bostadsrätten tillsammans med min fru! Inga testamenten. Har en gemensam dotter.Kan jag ha fri förfoganderätt, och behålla lägenheten och endast dela upp de ekonomiska tillgångarna såsom bankkonton med min dotter?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

När en make dör är huvudregeln att den egendom som er gemensamma dotter har rätt att ärva, först ärvs av efterlevande make, se 3 kap. 1 § 1 men. äktenskapsbalken (ÄB). Precis som du skriver ärver den efterlevande maken denna egendom med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken förvaltar och förfogar över egendomen under sin livstid. När den efterlevande maken sedan dör, kommer det arv dottern tilldelas, inte bara ses som ett arv från den senast bortgångna föräldern. En viss kvotdel av det dottern ärver kommer ses som arv från modern d.v.s. ett efterarv, se3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Regeln är till för att skydda efterlevande makes ekonomiska ställning efter ett dödsfall. Vill den efterlevande maken att dottern ska få en viss del av sitt arv från modern direkt, t.ex. tillgångar på ett bankkonto, är detta helt okej. Det efterarv dottern har rätt till vid kvarlevande makes bortgång kommer då minska i proportion till den förmögenhet dottern får ärva direkt ur moderns dödsbo, se 3 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97338)