FrågaFAMILJERÄTTGod man31/01/2022

Kan en anhörig vägra att förvaltare tillordnas?

Har en väninna vars föräldrar blivit dementa, kan inte ta hand om sig. Döttrarna har sökt om förvaltare men pappan säger nej. Hur går man vidare?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Först ansöker man om en förvaltare och därefter går handläggningen vid tingsrätten. Om något saknas i ansökan kommer tingsrätten att begära att den som ansökt eller överförmyndaren ska komplettera.

När tingsrätten får in en ansökan om förvaltare utses vanligtvis ett rättegångsbiträde åt personen. Enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken framgår det att om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 11 kap. 4 § föräldrabalken är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

Det kommer alltså i vart fall att ske en utredning kring behovet av en förvaltare. Enbart den grunden att en anhörig vägrar är inte av betydelse för utredningen. Om pappan däremot kan visa på att det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp så är detta något som bör tas hänsyn till i utredningen. Jag hade dock behövt mer information om hur långt utredningen har kommit för att ge ett närmare svar. Jag hade rekommenderat att kontakta rättegångsbiträdet om denne har tillordnats än, alternativt överförmyndarnämnden i den berörda kommunen för mer vägledning gällande processen och vilken eventuell hjälp de kan erbjuda.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan!

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000