FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/05/2022

Kan en aktieägare vara jävig "via" en juridisk person?

Om en styrelseledamot eller VD är aktieägare i ett bolag har jag uppfattat det som att dessa inte får rösta i fråga om bl.a. egen ansvarsfrihet på årsstämma enligt 7 kap 46 § ABL. Min fråga är dock om jävsreglerna i 7 kap. 46 § även träffar styrelseledamot och VD när dessa röstar i fråga om egen ansvarsfrihet genom juridisk person, dvs. styrelseledamot eller VD är aktieägare genom juridisk person som alltså avger rösten.

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner finns det ett förbud mot att aktieägare röstar om sin egen ansvarfrihet i aktiebolagslagen (ABL) (7 kap. 46 § ABL). Regeln omfattar även ombud för aktieägaren och ställföreträdare för aktieägaren. 

I din fråga är det dock en styrelseledamot eller dylik som äger aktier i en annan juridisk person, som i sin tur äger aktier i det aktuella bolaget. Som huvudregel är aktiebolag en egen juridisk person, som är fristående från sina ägare. Det finns inga särskilda uttalanden om jäv genom en juridisk person i förarbetena.

Ifall du representerar bolaget på stämman kan du dock sannolikt inte rösta om ansvarsfrihet, då du är ställföreträdare, som inte hade fått rösta ifall du var huvudmannen (Aktiebolagslagen – en kommentar, kommentar till 7 kap. 46 § ABL). 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare