Kan en ägare av ett handelsbolag bli beviljad ansvarsfrihet?

2017-11-07 i Bolag
FRÅGA
Hej,En av ägarna i ett handelsbolag har blivit utköpt. I överlåtelseavtalet står att den utköpta ägaren beviljats ansvarsfrihet. Vad innebär ansvarsfrihet i teorin och vad innebär det i det här fallet?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad är ansvarsfrihet?

Ansvarsfrihet är något som en styrelse kan få för det gångna verksamhetsåret på en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Bolagsstämman eller årsstämman röstar om de anser att styrelsen har skött sina åtaganden gentemot bolaget på ett tillfredsställande och lagligt sätt (Aktiebolagslagen 7 kapitlet 11§). Ansvarsfrihet innebär, i korta drag, att bolaget eller föreningen säger att den inte kommer att vidta rättsliga åtgärder mot styrelsen för något som de gjort under det gångna verksamhetsåret.

Vad gäller i ett handelsbolag?

I ett handelsbolag så finns det inga aktieägare eller medlemmar som kan rösta om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Det är ägarna i ett handelsbolag som gemensamt är ansvariga för bolagets skulder och åtaganden (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 20§). Detta gemensamma ansvar kan regleras i ett avtal mellan ägarna (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 1§).

Vad betyder detta i ditt fall?

När en ägare blir utköpt så är hen inte ansvarig för åtaganden som handelsbolaget gör efter den tidpunkten, men hen är fortfarande ansvarig för åtaganden som gjorts innan den dagen som hen blev utköpt på (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 22§). Att det i överlåtelseavtalet står att säljaren beviljas ansvarsfrihet är ett avtal mellan säljaren och köparen. Det betyder alltså att köparen säger att säljaren inte behöver stå för åtaganden bakåt i tiden. Detta är en intern överenskommelse, det kommer inte att betyda att säljaren är skyddad mot att någon som bolaget är skyldig pengar kommer och kräver dessa av säljaren.

Slutsats

Ansvarsfrihet betyder inte att den tidigare ägaren inte kan vara ansvarig för bolagets skulder. Det som köparen säger är att hen anser att säljaren inte har gjort något olagligt eller inte skött bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Mvh

Måns Lundvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95784)