FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag27/03/2017

Kan en ägare av ett AB komma undan ansvar för byggfel genom försäljning av sitt AB?

Kan en ägare av ett AB komma undan ansvar för byggfel genom försäljning av sitt AB?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett AB är en egen juridisk person som är skild från en vanlig, fysisk person. Det innebär bland annat att ett AB kan ingå avtal och bli skadeståndsskyldigt om bolaget inte lever upp till avtalet.

Om man har anlitat ett AB för att bygga något och något går fel är det alltså bolaget som ska ansvara för att felet rättas till. Om exempelvis en av bolagets ägare, eller bolagets enda ägare, har gjort hela arbetet är det fortfarande bolaget som ska ersätta de skador som uppstår.

Det här innebär med andra ord att om en ägare säljer sitt AB så kan den som utsatts för byggfelet inte vända sig till ägaren personligen. Däremot kan man fortfarande kräva ersättning från själva bolaget som efter försäljningen har en ny ägare. Även om det är en viss ägare som indirekt ansvarar för byggfelet är det bolaget som har ingått avtalet. Det är därmed bolaget man måste vända sig till.

Det är inte säkert att ägaren som har sålt sin del kommer att undslippa ansvar helt och hållet. Om en aktieägare varit oaktsam kan bolaget kräva denne på skadestånd. Regler om detta finns i 29 kap. aktiebolagslagen. Bolaget måste alltså i första hand ersätta köparen för byggfelet men kan i sin tur kräva den förre ägaren på skadestånd, förutsatt att denne varit vårdslös när byggfelet orsakades.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan eller ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000