Kan en adoptivförälder ta bort en bröstarvinge från arvet, genom testamente?

2019-05-24 i Laglott
FRÅGA
hejJag är en svensk medborgare sedan liten och blev adopterad som liten när min mor gifte sig med en svensk. Idag är min mor skild från honom. Kan min adoptivfar ta bort mig från arvet genom testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 4 kap. 21 § FB ska den som adopteras anses som adoptivföräldrarnas barn och kopplingen till de biologiska föräldrarna upphör i och med adoptionen. Som adoptivbarn har man rätt att ärva efter sina adoptivföräldrar, man betraktas som en bröstarvinge, det vill säga barn, till den avlidne. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) ärver bröstarvingarna den avlidna. Enligt 3 kap. 1 § ska arvet tillfalla den avlidnes efterlevande make eller maka, men du skriver att din mor och din adoptivfar har skilt sig, och därför blir den bestämmelsen inte aktuell i detta fall.

Du skriver ingenting om att din adoptivfar vidtagit några åtgärder för att adoptionen ska upphävas, förutom att dina föräldrar skilt sig. Om adoptionen inte har upphävts, t.ex. genom att du adopterats av någon annan, betraktas du som bröstarvinge och har därmed rätt att ärva din adoptivfar. Om han, rent hypotetiskt, skulle testamentera bort hela sitt arv, har du fortfarande en rätt till hälften av arvet, vilket utgör din laglott. Detta stadgas i 7 kap. 1 § ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (738)
2020-05-25 Får man testamentera bort sina tillgångar till sin särbo och göra sin dotter arvlös?
2020-05-18 Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge
2020-05-13 Arvslott och laglott
2020-05-12 Får min pappa testamentera bort all sin egendom till sin sambo?

Alla besvarade frågor (80279)