Kan en 15-åring ge fullmakt åt en person att sälja en cykel?

2018-09-28 i Omyndiga
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en omyndig 15-åring kan ge en fullmakt åt en person att sälja en cykel, med en befogenhet att sälja cykeln för 1000 kr. Den omyndige i detta fall gav instruktioner om att sälja cykeln för just 1000kr. Om denna person endast får sålt cykeln för 800kr, och den som köpt cykeln är 16 år och gjort det för sina sparpengar som hen tjänat efter sitt sommarjobb. Den omyndige 15 åringen vill häva avtalet pga att fullmäktige överskred sin befogenhet, men cykeln är redan såld. Är avtalet ogiltigt redan från början? eller kan en förälder till 16 åringen som köpt cykeln kräva att avtalet skall bestå? Hur ser det ut när två omyndiga ingår avtal med varandra och fullmäktige överskrider sin befogenhet.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB).

Kan 16-åringen ingå köpeavtalet?
Huvudregeln är att personer under 18 år, dvs. omyndiga personer, saknar rättslig handlingsförmåga. Detta innebär att omyndiga som huvudregel inte har möjlighet att företa bindande rättshandlingar, såsom att råda över sin egendom eller ingå avtal (9 kap. 1 § FB).

Det finns dock ett undantag till denna huvudregel som innebär att personer som har fyllt 16 år har rätt att själva råda över pengar de tjänat genom arbete (9 kap. 3 § FB). Det innebär alltså att köpet av cykeln är fullt giltigt från 16-åringens sida då cykeln köps för egenintjänade pengar.

Kan 15-åringen utfärda fullmakt och ingå ett köpeavtal?
Här faller vi tillbaka på huvudregeln: en 15-åring saknar rättslig handlingsförmåga och har ingen möjlighet att ingå ett köpeavtal (9 kap. 1 § FB). Som en naturlig följd har 15-åringen därmed inte heller någon möjlighet att utfärda en giltig fullmakt som avser ingående av köpeavtal.

Vad händer med avtalet?
Här har 15-åringen trots allt (genom en fullmäktig) ingått ett köpeavtal genom att sälja sin cykel. De möjligheter som finns då är upp till 15-åringens förmyndare (sannolikt 15-åringens föräldrar). Antingen kan förmyndaren välja att godkänna avtalet i efterhand, eller kräva att de prestationer som avtalet avser ska gå tillbaka.

Om förmyndaren väljer att godkänna avtalet: Det innebär i praktiken att avtalet ska stå sig så att 16-åringen får behålla cykeln och 15-åringen får behålla pengarna.

Om förmyndaren tycker att prestationerna ska återgå: Det innebär i praktiken att 16-åringen ska lämna tillbaka cykeln och att 15-åringen ska lämna tillbaka pengarna (prestationerna återgår). Eftersom 15-åringen själv verkar vilja häva avtalet är detta alternativ förmodligen det mest sannolika.

Sammanfattning och råd
Omyndiga personer (dvs. personer under 18 år) saknar som huvudregel rättslig handlingsförmåga och kan alltså inte råda över sin egendom eller ingå avtal. Detta innebär att köpeavtalet är ogiltigt, så länge inte 15-åringens förmyndare väljer att godkänna köpet av cykeln i efterhand.

16-åringens föräldrar har alltså ingen rätt att kräva att köpeavtalet ska bestå. Det är dock alltid möjligt att försöka komma överens ändå. Min rekommendation är därför att 16-åringen (och eventuellt dennes föräldrar) kontaktar 15-åringen och dennes förmyndare (föräldrar). Förhoppningsvis kan ni då enas om att avtalet ska bestå, kanske mot betalning av de extra 200 kronorna. I annat fall är den rättsliga lösningen att prestationerna ska återgå så att både cykeln och pengarna lämnas åter.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (113)
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?
2019-03-31 Kan omyndiga ingå ett avtal om friskrivning från skadestånd?

Alla besvarade frågor (68021)