Kan en 14 årig person får dispens till uppsiktsjakt?

FRÅGA
Hej jag är jägare och har licenser på 6st vapen. Min son som fyller 14 i år vill vara med och jaga med mig,kan man få dispens för honom till uppsiktsjakt.mvh Micke
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du om en 14årig person kan få dispens enligt lag för uppsiktsjakt. Jag kommer i mitt svar att använda mig av vapenlagen som reglerar regler kring skjutvapen och vapenhantering.

Vad säger huvudregeln?

Huvudregeln enligt lagstiftning är att tillståndspliktiga skjutvapen inte får lånas ut till någon annan än den person som har tillstånd att inneha vapnet, detta finner du i 3 kap. 1 § vapenlagen. Ytterligare en del av huvudregeln är att personen i fråga skall ha fyllt 18 år.

Undantag ett

Det finns undantag till denna huvudregel. I 3 kap. 1 a § vapenlagen finner vi att ett skjutvapen får långs ut vid ett enstaka tillfälle. Här står det att den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid enstaka tillfällen låt ut vapnet om,

utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd avser utlåningen avser en tid om högst två veckor, och låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen


Undantag två

Ytterligare ett undantag finns i lagstiftningen, i 3 kap. 3 § vapenlagen. Här finner vi fem stycken undantag.

Om vapnet ska användas vid en övning eller tävling under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen. De sammanslutningar som avses är klubbar för jakt- och målskytte, detta finner vi i 2 kap. 3 § vapenlagen. Om låntagaren fyllt femton år och vapnet innehas och används under långivarens uppsikt samt att det inte är fråga om enhandsvapen eller helautomatiskt vapen. Långivaren måste vara närvarande och kunna ha effektiv kontroll och ledning över hanteringen av vapnet. Om utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet innehas och används under långivarens uppsikt. Om utlåningen avser start- eller signalvapen som ska användas under tävling eller övning. Om låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ.


Vapenbrott

Den som lånar ut ett vapen till en person under 18, som inte har rätt att inneha eller använda vapnet enligt något av de fem undantagen, kan dömas för vapenbrott. Straffskalan för vapenbrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. Om gärningen bedöms ha begått av oaktsamhet eller annars kan anses ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Detta finner vi i 9 kap. 1 § vapenlagen.

Sammanfattning

Av största sannolikhet kommer denna utlåning att vara ett brott mot vapenlagen. Detta med anledning av att din son inte har fyllt 15 år. Den lilla information som du angett ger mig inte heller någon anledning att tro att detta skulle falla in under någon av de undantagen som finns. Därmed med stöd av ovannämnda kan man inte få dispens för din son till uppsiktsjakt.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?