Kan en 13-åring köpa lösögonfransar från en salong utan förälders samtycke?

2019-02-08 i Omyndiga
FRÅGA
Kan en 13 åring köpa lösögonfransar från salong utan föräldrars samtycke ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om omyndiga och deras förmåga att ingå avtal och göra köp hittar du i Föräldrabalken (FB).

Enligt lagen har omyndiga ingen rättshandlingsförmåga och personer som är omyndiga, det vill säga under 18 år, kan alltså inte ingå giltiga avtal utan förmyndarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Förmyndare till ett barn är oftast föräldrarna. Om en 13-åring ingår ett avtal på egen hand, som i detta fall genom ett köp, är det som huvudregel ogiltigt om inte barnets förälder godkänner det i efterhand.

Om föräldrar har försett sitt barn med pengar och barnet köper något som får anses normalt i relation till barnets ålder så utgår man ofta ifrån att det finns ett s.k. tyst samtycke från barnets förälder. Exempelvis anses det normalt att barn har tillåtelse att köpa godis och liknande vardagliga saker av ringa värde.
Det är dock i första hand säljarens ansvar att försäkra sig om att barnet är över 18 år och om så inte är fallet så kan föräldrarna ogiltigförklara köpet och då ska prestationerna återgå (9 kap. 6 § FB). Vilket brukar innebära att varan som köpts återlämnas och pengarna ges tillbaka.

En 13-åring kan alltså i praktiken handla lösögonfransar på en salong, men om förälders samtycke saknas så kan föräldern ogiltigförklara avtalet eftersom barnet inte har förmåga att ingå avtal.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (114)
2019-05-02 Hyreskontrakt för minderårig
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

Alla besvarade frågor (69196)