Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?

Hej! Hur kan man kritisera lagstiftningen kring brott som sker på internet? Jag har läst igenom en dom där en manlig lärare skickat emojis av sexuell karaktär till en 13-årig elev och han blev inte dömd för majoriteten av åtalspunkterna. Hur kan man bedöma ett sådant fall? Hur ser lagstiftningen ut kring en minderårig i beroendeställning till gärningsmannen? Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sexuellt ofredande

Brottet sexuellt ofredande kriminaliserar bland annat yttrande som har en tydlig sexuell inriktning (6 kap. 10§ andra stycket brottsbalken). Det är tillräckligt att yttrandet i sig typiskt sett är ett sådant som innebär att offrets sexuella integritet kränks, och det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten faktiskt kränkts. Enligt förarbetena anses yttranden som bara är ägnat att se hur offret reagerar, eller helt allmänt är kränkande, oftast falla utanför detta brott så som exempelvis ofredande istället. Det finns inget i lagen som säger att emojis inte skulle kunna utgöra sexuellt ofredande, men jag skulle tro att det ställs ganska höga krav här på att meddelandet har en sexuell inriktning. Det beror mycket på sammanhanget som emojin skulle förekomma i. Men det finns många rättsfall där man behandlar emojis betydelse i sitt sammanhang och hur tydligt innebörden måste vara.

Vad gäller de fall du hänvisar till angående lärarens och eleven: De fall som du hänvisar till har målnummer B551-17

Hur kan man bedöma ett sådant fall? Att skicka sådana emojis till kan utgöra sexuellt ofredande (6 kap 10 § 2 st brottsbalken). För sexuellt ofredande döms den som bl.a. förmår ett barn att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden? Vid en bedömning i detta fall av de olika meddelandena i form av ord har de inte en tydlig sexuell karaktär. Symbolerna, bland annat i form av en aubergine eller en squash med droppar efteråt, har inte heller de en klar och tydlig sexuell inriktning.

Sammanfattningsvis har det i ett rättsfall sa Borås tingsrätt att en emoji av en aubergine/squash med en vattendroppe bredvid, trots sammanhanget förekom i, inte utgjorde ett sexuellt ofredande (Målnummer B551-17). Helheten bedömdes och domstolen tyckte inte att det var tillräckligt tydlig sexuell inriktning. Observera dock att det är utifrån de enskilda omständigheterna i just detta fall, och inget som ska generaliseras. Men generellt kan sägas att det måste vara tydligt att det har en sexuell inriktning.

Vänligen,

Maryam NaqqarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo