Kan egendom undantas från arvet?

2020-12-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag har två söner,ena sonen har hamnat lite snett i livet just nu. Vi har en sommarstuga som vi vill att äldsta barnet ska få när vi går bort. Vi vill inte att stugan ingår i arvet och att det ska vara enskild egendom. Hur går vi tillväga? Skulle det visa sig att den andra sonen börjar få ordning på sitt liv då vill vi kunna ändra så att det ingår i arvet. Just nu kan vi inte göra det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att undanta stugan från arvet din son ska få. Du undrar om även om stugan kan vara enskild egendom och på så sätt undantas från arvet. Dessa funderingar aktualiserar bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskild egendom
Vad som utgör enskild egendom finns i 7 kap 2 § ÄktB. Det är huvudsakligen egendom som undantas från en bodelning och leder således till att man inte riskerar att förlora hälften av denna egendom. Egendom kan bli enskild genom föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättar. Den kan även blir enskild genom villkor i ett testamente och villkor i samband med en gåva från annan än den andre maken. Ett annat sätt att omvandla egendom till enskild är genom villkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av annan än den andre maken.

Kan sommarstugan undantas från arvet?
Kvarlåtenskap består av all egendom som den avlidne har minus skulder och omfattar således även enskild egendom. Som nämnts ovan undantas enskild egendom endast från bodelning (det som sker efter tex en skilsmässa eller vid dödsfall). Detta innebär att, utan testamente, kommer sommarstugan (även om den omvandlas till enskild egendom) att ingå i arvet så länge den ägs av någon av föräldrarna till arvingen. Vill man bestämma exakt vad som ska ärvas och vem som ska ärva ska ett testamente upprättas.

Hur ska ett testamente upprättas?
Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testator att bestämma vad som ska hända med dennes egendom efter döden. För att testamentet ska vara giltigt ska den vara skriftligt och undertecknas av testatorn och bevittnas av två personer (10 kap 1 § ÄB). De som bevittnar testamentet får inte själva vara testamentstagare. Det är emellertid inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll, vetskapen att de skriver på ett testamente är tillräcklig (10 kap 2 § st 2). Det även ska formuleras så tydligt som möjligt för att undvika oklarheter vid tolkningen. Upprättande av testamente är komplicerad, det är därför bäst att kontakta en jurist när detta görs!

Ditt fall
För att göra stugan till enskild egendom kan ni upprätta ett äktenskapsförord, det hindra dock inte egendomen från att ingå i arvet. Detta gäller om barnet är ert gemensamma barn eftersom denne ärver en del av er kvarlåtenskap när ni avlider. Är det ett särkullsbarn (barn som inte är gemensam) kan ni upprätta äktenskapsförordet så att egendomen tillhör den som inte är förälder till barnet. Barnet ärver inte den föräldern och kommer således inte få med egendomen i sitt arv. Om barnet är gemensam, är det bäst att upprätta ett testamente och dela upp arvet såsom ni önskar.

Viktig att tänka på är dock att barnet, som är en arvinge, kan välja att jämka testamentet för sin laglott. Laglott är hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB) och kan inte tas ifrån arvingen genom testamente. En bröstarvinge har rätt att få ut det genom jämkning, även om den avlidne har gett bort det genom ett testamente (7 kap 3 § ÄB). Täcker arvet inte dennes laglott kan barnet välja att jämka och få det denne är berättigad till.

Jag hoppas att detta inte var alltför förvirrande. Hör av er om något missuppfattats! Bestämmer ni att upprätta ett testamente och/eller ett äktenskapsförord kan ni ta hjälp av en jurist här på lawline: https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (629)
2021-04-17 Arv av hus - utköp eller offentlig auktion?
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?

Alla besvarade frågor (91293)