Kan egendom tillhörande en inneboende utmätas?

2020-09-11 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Om jag är inneboende hos någon som har fått betalningsföreläggande och kronofogden sökt personen för utmätning, kan det finnas risk att kronofogden kan ta mitt egendom också? Finns det något sätt som jag kan bevisa vad som tillhör mig? Jag har en del värdesaker som jag inte kan placera på andra ställen. Är jag skyldig att släppa in dem när/om de knackar på? Den jag bor hos reser en del och är sällan hemma.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du endast är inneboende hos någon, det vill säga att ni inte är gifta eller lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta din egendom?

Huvudregeln är att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den betalningsskyldige) (4 kap. 17 § UB).

När gäldenären och, i detta fallet en inneboende, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 19 § andra stycket UB). Det är därför upp till fordringsägarna att bevisa att viss egendom tillhör gäldenären. Om det inte är möjligt kan egendomen inte utmätas. Du ska därför inte behöva lägga fram bevis för att din egendom inte tillhör gäldenären.

Är du skyldig att släppa in förrättningsman?

Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten har rätt att genomsöka hus, rum eller förvaringsställe om det behövs för att utmätningen ska kunna genomföras (2 kap. 17 § första stycket UB). De har också rätt till att öppna lås eller på annat sätt få tillträde till utrymmen som är låsta. Kronofogdemyndigheten får dock inte bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro om de inte har meddelat i förväg (t.ex. via post) när de ska komma. Det ska också antas att gäldenären håller sig undan eller att det finns andra särskilda skäl (2 kap. 17 § andra stycket UB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (522)
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?
2021-03-31 Utmätning av bil för dotterns skulder
2021-03-30 Turordning vid utmätning

Alla besvarade frågor (91094)