Kan egendom testamenteras bort trots att den avlidne har skulder?

Hej!

Min pappa har somnat in efter en kort tids sjukdom. Hans vilja var att hans ena barnbarn skulle ha hans lägenhet. Jag och min bror är helt enig om det eftersom det var pappas vilja. Vi skulle ordna det innan pappa somnade in men det gick så fort Så det hanns inte. Han hadde inga skulder på lägenheten. Men hadde andra skulder. Han hadde inget sparkapital. Det är bara lägenheten som har ett värde. Kan vi trotts allt ge barnbarnet lägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken.

Arvet efter en avliden person ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett barnbarn är endast dödsbodelägare om den arvsberättigade i föregående led avlidit, dvs. om den avlidnes barn som egentligen haft rätt till arv avlidit och barnbarnet då träder i barnets ställe (jfr 18 kap. 1 §, 2 kap. 1 §). Ett barnbarn har därför normalt inte rätt till något arv, med undantag för om om det finns ett regelrätt upprättat testamente som då gör barnbarnet dödsbodelägare. Ett testamente ska enligt huvudregeln upprättas skriftligen och vara bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 §). Det finns dock möjlighet att godta testamenten utan sådana strikta formkrav för personer som på grund av sjukdom eller nödfall inte är förmögna att upprätta regelrätta testamenten. Detta kallas för nödtestamenten. Kraven för att de ska vara giltiga är att de antingen ska vara nedskrivna för hand med underskrift eller upprättat muntligen framför två vittnen (10 kap. 3 §). I fråga om tolkning av testamente ska man alltid utgå från den avlidnes yttersta vilja (11 kap. 1 §). Eftersom jag inte vet omständigheterna kan jag inte avgöra om ett riktigt testamente upprättats, men är samtliga dödsbodelägare överens torde inte giltigheten av testamentet ifrågasättas och därmed kunna användas vid arvskiftet.

Om din pappas vilja kan anses vara ett nödtestamente blir barnbarnet ifråga dödsbodelägare och berättigad till arv vid skiftet. Innan arvet skiftas ska den avlidnes skulder betalas med de tillgångar den avlidne har (23 kap. 2 §). Om man gjort arvskifte innan skulderna betalats måste skiftet gå åter (21 kap. 4 §). Den avlidnes skulder ska alltså betalas i den mån det är möjligt med den avlidens tillgångar. Man kan inte bortse från skulderna till förmån för den avlidnes vilja. Om lägenheten är din pappas enda tillgång kommer den användas för att betala hans skulder. Återstår något efter skuldbetalning kommer detta delas ut i arv. Täcker inte värdet av lägenheten de skulder han har avskrivs skulderna. Arvtagarna kan inte ärva skulder och bli betalningsskyldig för dessa.

En möjlighet är dock att ta kontakt mad banken. Finns möjlighet att göra din pappa skuldfri, genom att t.ex. gå in som ny gäldenär (låntagare), och banken samtycker till detta finns inga skulder och barnbarnet kan därmed ta över lägenheten i enlighet med testamentet. Det enda hindret för att barnbarnet ska ta över lägenheten är således att skulderna inte betalas, vilket i ert fall endast kan lösas genom ett avtal med banken.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”