Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären?

Hej jag har en liten fråga. Jag lånade en mc av en bekant, kronofogden tog denna trots att det i bilregistret står att jag aldrig varit ägare till fordonet. Min fråga är om kronofogden kan/får göra på detta sätt ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa till i situationer där någon inte fått betalt för något. Jag tolkar din situation som att du lånat en motorcykel som senare blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten och att du nu undrar om de är tillåtet för dem att göra detta.

Förutsättningar för utmätning

Först kan konstateras vilka förutsättningar som krävs för utmätning. För att ett sådant förfarande ska komma till stånd krävs en såkallad exekutionstitel. Exekutionstitel kan man se som en legitimation på att en fordran / skuld är möjlig för Kronofogden att driva in. Det finns olika sätt som en exekutionstitel kan komma till stånd på (dessa hittas i 3 kap. Utsökningsbalk). Det kan exempelvis vara genom dom, godkänt strafföreläggande eller kronofogdemyndighetens beslut.

Förutom exekutionstiteln finns flera andra förutsättningar för utmätningen. Det ska vara fråga om egendom som har ett värde, egendomen ska också kunna överlåtas dvs. det får inte finnas hinder för det (5 kap. 5 § UB). Det görs också en intresse- samt försvarlighetsbedömning vid utmätningen. Alltså konstaterar man om utmätningen är försvarlig i förhållande till vad man vill uppnå samt om egendomen kan utmätas för att driva in fordringen med så liten kostnad, förlust och olägenhet för dig som gäldenär (4 kap. 3 § UB).

Vilken egendom kan utmätas?

Egendom som får utmätas är all sådan egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (4 kap. 2 § UB). I ditt fall blir då frågan om motorcykeln är sådan som ska undantas. Lös egendom, som motorcykeln är, får undantas om det framgår att den tillhör gäldenären (dig) eller genom 18 eller 19 § § Utsökningsbalken ska anses tillhöra dig (4 kap. 17 § UB). I 18 § UB anges att all lös egendom som du har i din besittning anses vara din om det inte framgår att den tillhör någon annan.

Hur går man tillväga för att få tillbaka utmätt egendom som tillhör annan?

Ibland utmäts egendom som tillhör någon annan, detta eftersom egendom som funnits i gäldenärens besittning presumeras vara dennes. I sådana fall finns en bestämmelse som ger möjlighet att få tillbaka egendomen. Tredje man (den egentlige ägaren till egendomen) ska påstå bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Då kommer kronofogdemyndigheten förelägga tredje man att väcka talan inom 1 månad från det att föreläggandet delges. Om tredje man inte väcker talan inom 1 månad efter detta förlorar den möjlighet att hävda bättre rätt till egendomen (4 kap. 20 § UB).

Sammanfattningsvis gäller alltså följande:
KFM har möjlighet att utmäta egendomen genom presumtionsregeln att allt som du som gäldenär har i din besittning tillhör dig. Tredje man kan dock hävda bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer förelägga tredje man som hävdat bättre rätt att väcka talan inom 1 månad för att få tillbaka sin egendom.

Hoppas du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att kontakta oss igen.

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo