Kan egendom med överlåtelseförbud utmätas av Kronofogden?

2020-02-07 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Jag har i gåva fått en fastighet med ett uttryckligt överlåtelseförbud. Nu till frågan, jag har skulder hos kronofogden, kan dom ändå utmäta/ta fastigheten ifrån mig? Fastigheten är skuldfri och jag har fått den som ren gåva. Mvh Orolig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vilken egendom Kronofogden (hädanefter KFM) får utmäta regleras i utsökningsbalken (UB).

Vilken egendom kan utmätas?

KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig. Det gäller sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulderna personen har (4 kap. 3 § UB). Rätten för KFM att utmäta omfattar även egendom personen fråga genom framtida arv kommer att få, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man är föremål för utmätning (4 kap. 2 § UB).

Undantag från utmätning

KFM får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag är undantaget. Exempel på det är egendom som genom särskild föreskrift vid gåva eller testamente har ett uttryckligt förbud för överlåtelse, dvs. inte får överlåtas av den som ärver egendomen. Det innebär även att egendomen som genom uttrycklig föreskrift om överlåtelseförbud inte kan bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § första stycket UB).

Vad innebär ett överlåtelseförbud vid utmätning?

Överlåtelseförbudet innebär att mottagaren, dvs. du i detta fall inte heller har rätt att sälja egendomen du ärver vidare. Skyddet gäller som nämnts ovan endast egendom som man fått genom gåva med överlåtelseförbud som då även skyddar egendomen vid utmätning.

Sammanfattningsvis. Om det framgick av arvet du tilldelades att egendomen - genom en särskild föreskrift om överlåtelseförbud, innebär det i praktiken dels ett förbud för dig att sälja egendomen vidare, dels att egendomen kommer skyddas och inte heller bli föremål för utmätning, trots att du har skulder.

Alltså har inte KFM rätt att utmäta den egendom du ärvt genom gåva och som har ett uttryckligt överlåtelseförbud (som du även nämner i frågan), och kommer inte heller bli föremål för utmätning. Med andra ord behöver du inte vara orolig för att den egendom du ärvde; med överlåtelseförbud, kommer att utmätas.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Du kan även ringa direkt till Lawline i det fall du skulle ha ytterligare funderingar. Telefonrådgivningen hos Lawline kostnadsfri, värt att tillägga är att operatörskostnader kan tillkomma beroende på vilket abonnemang du har.

Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00.

Telefonnumret är följande: 08-533 300 04

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84391)