Kan egendom göras enskild på annat sätt än genom äktenskapsförord?

2017-05-29 i Enskild egendom
FRÅGA
I testamentet står det att fastigheten är den dödes enskilda egendom men något äktenskapsförord är inte gjort. Vad gäller vid bodelning och arvskifte?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken, du hittar dem här och här.

Det finns andra sätt att göra egendom enskild, men det räcker inte med testamentet

Egendom kan göras till enskild egendom på flera sätt;

genom äktenskapsförordgenom gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild,genom testamente där maken fått egendom med villkor om att den ska vara enskild, genom arv där det står i testamente att egendomen är enskild ellergenom att personen fått egendom på grund av försäkring med villkoret att egendomen är dennes enskilda,även egendom som trätt istället för något som fåtts på något av ovan nämnda sätt är enskild.

Det krävs alltså inte att det finns ett äktenskapsförord för att egendomen ska vara den avlidne makens enskilda egendom. Men den avlidnes fastighet kan inte göras enskild bara genom att det föreskrivs i dennes egna testamente. (se 7 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken)

Vad händer om fastigheten är enskild egendom?

Om fastigheten på ett korrekt sätt gjorts enskild kommer den inte att ingå i bodelningen med efterlevande make. Den hamnar istället direkt i den avlidnes kvarlåtenskap och tilldelas den/de som ska ha fastigheten enligt testamentet. (se 10 kap 1 § äktenskapsbalken)

Vad händer om fastigheten inte är enskild egendom?

Har egendomen inte gjorts enskild på något av de ovan nämnda sätten kommer fastigheten giftorättsgods. Detta innebär att fastigheten ska ingå i bodelningen, en del av den kan alltså hamna hos den efterlevande maken och på så sätt inte ingå i kvarlåtenskapen. Den delen av fastigheten kan då inte tilldelas den/de som enligt testamentet ska få fastigheten. ( se 10 kap 1 § äktenskapsbalken, 11 kap 4 § ärvdabalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha mer kvalificerad hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en jurist på Lawline Juristbyrå, du kan göra det här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (432)
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97674)