Kan efterlevande make testamentera bort gemensamma barns efterarv?

2020-06-07 i Efterarv
FRÅGA
Jag har en fråga ang tolkning av testamente. Min far gick bort 2003 och min mor gick bort i år 2020. Det fanns inget testamente efter min far så min mamma ärvde allt efter honom. Min mamma har två barn från ett tidigare äktenskap - särkullbarn.Min mamma har skrivit ett testamente där hon uttrycker både sin och min fars vilja hur kvarlåtenskapen skall fördelas lika mellan oss barn. Jag är väl efterarvinge efter min far och min mamma kan - vad jag förstår - inte testamentera bort mitt arv efter min far? Arvslott/laglott?Kan hon överhuvudtaget uttala sig om min fars eventuella vilja om fördelningen?När hon säger att vi barn skall dela lika så gäller väl det bara den del som hon kan förfoga över?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Efterarv

Om den avlidne var gift vid sin bortgång, så får den efterlevande maken ärva hela kvarlåtenskapen "med fri förfoganderätt" före gemensamma barn. När den efterlevande maken sedan går bort har arvingarna till den först avlidne rätt till efterarv (3 kap. 1§ ÄB).

Efterarvet utgör inte någon specifik summa utan räknas ut genom andelsberäkning. Om din fars del i bodelningen bestod av tex 50 kr av 100 kr totalt (50 %), så består ditt efterarv av 50 % av din mors totala kvarlåtenskap.

Efterarv får inte testamenteras bort

Det som en efterlevande make har ärvt med fri förfoganderätt, får man göra i stort sett vad man vill med – dock får man inte testamentera bort det. Eftersom att ditt efterarv är 50 % av din mamma totala kvarlåtenskap, så får din mamma inte testamentera bort den andelen (3 kap. 2§ ÄB). Detta innebär att testamentet är ogiltigt i den del din mamma testamenterar bort kvarlåtenskap som hon inte har rätt till (13 kap 1§ ÄB). När det gäller din mammas egen kvarlåtenskap så ska den fördelas enligt testamentet.

Sammanfattning

Eftersom att det inte fanns något testamente vid din fars död, så kan din mamma inte i efterhand uttala sig om hans vilja – utan din fars vilja skulle i så fall ha uttryckts i ett testamente upprättat av honom. Din mamma har, som ovan nämnt, inte någon rätt att testamentera bort den del som hon ärvde efter din far, utan testamentet är ogiltigt i den delen.

Nu när din mamma har gått bort och kvarlåtenskapen ska fördelas, så får du som arvinge till din far ut ditt efterarv först och därefter kommer din mammas del av kvarlåtenskapen fördelas enligt hennes vilja mellan er barn.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (748)
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?
2021-01-03 Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

Alla besvarade frågor (88147)