Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?

2021-08-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Min mamma gick nyligen bort och där finns ett testamente där hon testamenterat bort all kvarlåtenskap till pappan till deras gemensamma barn. Jag och min bror ombeds att avstå laglotten.Vid bådas frånfälle skall en fördelning delas lika mellan alla barnen. Jag och min bror har inga blodsband till pappan. Kan pappan skriva ett nytt testamente som gör oss arvlösa och gör det gamla testamentet från min mor och pappan verkningslöst?Då pappan har full förfoganderätt till alla kvarlåtenskapen, vilka möjligheter har han att styra gåvor till sin egen son? Ses dem i så fall som förskott på ett arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar er situation som att er mor avlidit och att hon genom testamente ger arv åt sin make som är far åt deras gemensamma barn. Ni har sedan blivit ombedda att avstå från er rätt att ta ut arv och istället ges möjligheten till efterarv. Ni undrar nu hur efterarv fungerar, vad som kan hända om den efterlevande maken testamenterar bort arvet eller ger gåvor som minskat arvet.

Bröstarvingar och makes arvsrätt

Er mors barn är hennes bröstarvingar och ni tillhör därför första arvsklassen (2 kap. 1 § Ärvdabalken [ÄB]). Ni är alltså de som i normalfallet har bäst rätt till hennes arv. Däremot finns även arvsrätt till make. En efterlevande make har rätt att överta kvarlåtenskapen när den förste maken avlider, med undantag när den föst avlidne har särkullsbarn då dessa måste avstå sin arvslott för att efterlevande make ska kunna ta del av hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § 1 st ÄB).

Efterarv och att avstå från sin arvslott

Om man som särkullsbarn väljer att avstå från sin arvslott vid förste makens död har man rätt att ta del av den efterlevande makens arv (3 kap. 2 § 1 st. ÄB). Vid fördelning av efterarv ska samma andel som skulle tillfalla arvet efter den först avlidne maken när denne avled fördelas till efterarvet (3 kap. 2 § ÄB). Alltså, om det efter er mors död görs en bodelning där det görs en fördelning på 50% var kommer samma andel (50%) tillfalla efterarvet från din mor när den efterlevande maken avlider.

Testamentering och gåvor som minskar efterarvets omfattning

Arv som genom att särkullsbarn avstår från sin arvslott tillfaller efterlevande make ärver denne med fri förfoganderätt. Arvet kan inte testamenteras bort (3 kap. 2 § 1 st. ÄB) och ett sådant testamente är i det avseendet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Om boets omfattning minskat väsentligt (ca 25 %) till följd av gåvor från efterlevande make kan andelen som ska tillfalla efterarv justeras genom vederlag från den efterlevande makes sida (3 kap. 3 § ÄB). Om boets omfattning minskat så medel för detta inte finns kan även återbäring från gåvomottagare som varit i ond tro (känt till omständigheterna om arvets minskning) bli aktuellt. Sådan talan ska väckas inom 5 år från det att gåvan givits.

Sammanfattningsvis gäller alltså att ni kommer ha rätt att ta del av efterarv när den andre maken avlider. Andelen kommer vara densamma som andelen som tillfaller maken genom att ni avstår från er arvslott. Efterlevande make kan inte testamentera bort efterarv och om omfattningen minskat till följd av gåvor kan andelen justeras.

Hoppas ni fått svar på era funderingar, tveka inte att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Jakob Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?